Odalar

“KIB-TEK’İN İHALESİZ FUEL OIL TEDARİKİNİN RİSKLERİ AÇISINDAN ENDİŞELİYİZ”

3 Mins read

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası, “KIB-TEK’in ihalesiz olarak alım yapacağını duyurduğu 16.000 tonluk fuel oil tedariki” konusunda ortak yazılı basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şöyle; 

12.07.22

Yerbilim Mühendisleri Odası ve Çevre Mühendisleri Odası olarak bizler KIB-TEK’in ihalesiz olarak alım yapacağını duyurduğu 16.000 tonluk fuel oil tedarikinin sahip olduğu riskler açısından endişeli olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz.

Bakanlar Kurulunun 3 Temmuz 2022 tarihinde almış olduğu ve Resmi Gazetede yayınlanan (13,000 + 3,000) olmak üzere toplam 16,000 mton’luk yakıt tedarikini gerçekleştirecek olan Can Ka isimli geminin 13 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde Teknecik Santrali kıyısında olması beklenmektedir.

İhalesiz yakıt alımını taşımakta olan Geminin, Kıb-Tek’in bugüne kadar uyguladığı Akaryakıt Temin ve Taşımacılık İhalesinin, Teknik Şartnamesi içerisinde belirttiği Teknecik Terminali için tanımlanmış olan gemi özelliklerine uygun olmadığını tüm yetkililer tarafından bilinmesine rağmen bu risk ne uğruna alınmaktadır? Bunun anlaşılır bir izahatı yoktur!

Geminin yükü mevcut şamandıraların taşıma kapasitesinin üzerindedir. Şamandıraların yakıt tahliyesi sırasında yerinden sökülme ihtimali yüksektir. Bu da bölge için büyük bir çevre felaketi anlamına gelecektir. Ayrıca geminin draftı bölgenin batimetri değerlerine uygun değildir. Bundan dolayı gemi yarı yükle taşımacılık yapmaktadır.

Kıb-Tek’i yönetenlerin elinde bu nakliyat için uygundur görüşü olmamasına rağmen bu idari karar alınmıştır. Risk o kadar yüksektir ki Teknecik tarihinde bir ilkin gerçekleşmesi ve geminin romörkler vasıtasıyla emniyette tutulmaya çalışılması beklenmektedir.

Ülkeyi ya elektriksiz bırakacağız yada bu yakıtı bu şekilde alacağız denmesi doğru bir yaklaşım olmamakla beraber tarafımızca bu bir iş bilmezlik olarak nitelendirilmektedir.

Yakıt ikmal işlemleri sırasında hortumların kopması veya geminin konumlandığı sırada oluşabilecek petrol sızıntıları gibi döküntülerin önüne geçmek için günümüzde dünya çapında çaba gösterilmektedir. Hafızalardan silinmeyen, tarihte iz bırakan Alaska’daki Exxon Valdez, İspanya’daki Erica ve Prestige tankerinden sızıntılar, 2010 Nisan ayında Meksika körfezinde Deepwater Horizon ve geçtiğimiz sene Kalecik Bölgesindeki petrol platformlarından sızan petrol döküntüleri, çevreye duyarlı her dünya insanını etkilemiştir. Aslında tüm bu petrol döküntülerinin bizlerde iz bırakmasının sebebi boyutunun, coğrafi konumunun ve müdahalenin yapıldığı andaki politik tutumun bileşenidir. Biz ise toplum olarak tüm bu kıstaslardan sınıfta mı kalacağız?

Kazanın şiddeti ve türü ne olursa olsun, toplum olarak petrol kaynaklı bir çevre felaketi görüntülerine kendi ülkemizde şahit olmak istemiyoruz.    

Odalarımızın görevi kamuoyunu bu yakıt transferi esnasında olabilecek olan felaketlere karşı uyarmaktır. Dileğimiz ise kazasız bir yakıt transferinin gerçekleştirilmesidir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Oğuz Vadilili                                                             Sibel Paralik

Yerbilim Mühendisleri Odası                                   Çevre Mühendisleri Odası    

Başkan                                                                        Başkan

Related posts
Odalar

EV TİPİ KONSERVELERDEKİ ÖLÜMCÜL TEHLİKE

3 Mins read
Yaz mevsiminin sonunda evlerde yapılmaya başlanan konserveler hem ekonomik hem de lezzetli bir seçenek olabilmektedir. Ancak evlerde yapılan konserveler maalesef bazı riskleri…
Odalar

II. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı

1 Mins read
KTMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği işbirliğinde 25 Ağustos 2023 tarihinde DAÜ Rauf Raif…
Odalar

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIRASINDA GIDALARIMIZA NE OLUYOR?

4 Mins read
Sıkça elektrik kesintisi yaşadığımız şu günlerde, besin kaynaklarımızı hem sağlıklı tüketebilmek, hem de verimli kullanabilmek adına çok dikkatli olmak gerektiği muhakkaktır. Bu…