KTMMOB UNDP/AB Projeleri Listesi


 • “Kıbrıs Çevre Paydaşları Formu Projesi” “Cyprus Environmental Stakeholder Form Project” Proje
  No: 47400-06-003ii UNDP-ACT.
  Yıl: 2007 – 2009
  Miktar: 35.989,85 CYP  
 • “Kıbrıs’ta mevcut olan tarihi yapıların deprem dayanıklılığının tespit edilmesi” başlıklı Avrupa Birliği (Cypriot Civil Society in Action I, EuropeAid) projesi.
  CRIS 2008/172-607/KTMMOB/01
  Yıl: 2009-2011
  Miktar: 216,000 Euro
 • ‘İş Gücünü Daha Kapsamlı Hale Getirme III’ Hibe Programına sunduğu “İnşaat şantiyesinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG)” projesi  “Making the Labour Market more inclusive III”
  AB Porjesi
  Yıl:2010
  Miktar: 43,290 Euro
 • ‘Türkmenköy  Kültürel  Mirası  Koruma Çemberi Projesi’
  No:47402-07-001E-i – UNDP-ACT Proje
  Yıl:2008
  Miktar: 475,500 Euro
 • Katılımcı Gelişim Projesini (Future Together)
  No: 63362-10-001 UNDP-ACT projesi
  Yıl: 2010
  Miktar: 264,450,00 Euro iade 61.412.41
 • Çevre Teknik Komitesi tarafından,  UNDP-ACT’ın desteklediği ve USAID tarafından finanse edilen, ve KTMMOB ile ETEK tarafından yürütülen “Ara bölgedeki Orman Yangınlarını Önleme ve İşbirliği” projesi
  No: 61638-12-001-i – UNDP-ACT projesi
  Yıl:2012
  Miktar: 24,227,92 Euro
 • Contract 2016/373-592 Avrupa Birliği tarafından Eğitimde Yenilik ve Değişim VI hibe programı kapsamında finanse edilen “Proje Yönetimi ve EUROCODES Kapasite Artırımı Projesi”
  Contract: 2016/373-592 AB projesi
  Yıl: 2016-2018
  Miktar: 83.712,75 Euro
 • MEB bağlı okulların bazılarında mevcut dersliklerin laboratuvara ve/veya mevcut laboratuvarların eksik alt yapı elektrik, gaz, sıhhi tesisat, havalandırma hizmetlerinin projelendirilmesi.
  Contract No: 2019/410-216 – AB Projesi
  Yıl: 2019
  Miktar: 19.800 Euro