KTMMOB Denetleme Kurulu

2022-2024 DÖNEMİ

Ali Murat Cellatoğlu – Kurul Üyesi
Turan Öznesil – Kurul Üyesi