Birliğimiz, 3 Aralık 1960 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği adı ile Dernekler Yasası altında kurulmuş ve 5 Nisan 1970 tarihi ile yapılan Genel Kurul toplantısında ismini Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak değiştirmiştir.

Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi’nin 12/76 sayı ve 21 Nisan 1976 tarihli kararı ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasa ile kurulmuş bir meslek kuruluşu haline gelmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir plancıları ünvanları veya bu ünvanlara nitelik olarak denk olan başka bir ünvan vermeye yetkili bir eğitim kuruluşundan mezun olanları örgüt içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip, kamu yararına hizmet veren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 20 Haziran 2005 tarihli 22. birleşiminde oy birliği ile kabul edilen, 12/76 sayılı yasayı değiştiren ve 5 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 21/2005 sayılı Yasa ile çalışmalarını sürdürmektedir.