İç Mimarlar Odası

Oda Yönetim Kurulu 2022 – 2024 Dönemi

Çağdaş E. Özgece – Oda Başkanı

Engin Bay – Oda Sekreteri

Özlem Yağver – Oda Saymanı

Özlem Özbilir – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Sabri Tonyalı – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Denetleme Kurulu üyeleri

Pembe Komut

İsmet Birman