Elektrik Mühendisleri Odası  Yönetim Kurulu (2022 – 2024 Dönemi)

image description

Üner Kutalmış – Oda Başkanı

Mehmet Toycan – Oda Sekreteri

Buğra Gazioğlu – Oda Saymanı

İbrahim Aysal – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Savaş Bağkur – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Çizge Tekeli Çelik – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Enver Ulaş – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Kadri Fellahoğlu – Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hayati Benli – Oda Denetleme Kurulu Üyesi