Çevre Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası Ocak 2004 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan önce üyelerimiz faaliyetlerini İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında gerçekleştirmişlerdir.

KURULUŞ TARİHİ

Ocak 2004

ODANIN AMAÇLARI

Odamızın kuruluş amacı ülkemizin çevre sorunlarına bilimsel çözümler bulmak, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, hava ve ses kirliliğinin önlenmesi gibi çevre altyapı çalışmalarında bulunmak, yerel ve uluslararası STÖ’leri, meslek kuruluşları vs işbirliği yapmak ve ülke genelinde çevre konularında toplumun bilincini artırmaktır.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

2022-2024 DÖNEMİ

Sibel Paralik – Oda Başkanı

Bengü Rıza – Oda Sekreteri

Vijdan Şengör – Oda Saymanı

İme Akanyeti – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Menteş Zorba – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Taibe Efe Çeliker – Oda Yönetim Yedek Üyesi

Can Kural – Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Cemaliye Özverel – Oda Denetleme Kurulu Üyesi

**

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    :  sibelparalik@yahoo.com

Url          : http://www.ktcmo.org