Odalar

UYARIYORUZ! GAZİMAĞUSA İSKELE VE YENİBOĞAZİÇİ EMİRNAMESİ KALDIRILAMAZ!

5 Mins read

Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin kaldırılacağına yönelik duyumları üzerine basın bildirisi yayınladı.  

Şehir Plancıları Odası’nın basın bildirisi şöyle;

“Bir süredir “Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” Emirnamesi’nin kaldırılacağına yönelik duyumlar bulunmaktadır. Bu duyumları, kamu yararı ve bu topraklarda özlenen iyi idare adına endişeyle karşılamaktayız.

Şehir Plancıları Odası olarak bir kez daha süreci hatırlatmak isteriz:

Gazimağusa İskele ve Yeni Boğaziçi Bölgesinde,  Ülkesel Fizik Plana da uygun olarak,  sağlıklı,  düzenli gelişmelerin sağlanabilmesi ve daha sürdürülebilir yerleşimler ve yaşam alanlarının yaratılabilmesi amacı ile İmar Planı hazırlama çalışmalarına 2016 yılında başlanmış; 2018 yılında, Plan yürürlüğe girinceye kadar geçecek sürede uygulanmak üzere, yayınlanmış olan Emirname ile devam etmiştir. Nihayet, halkın katılımı süreçlerinin ardından, plan sonuçlandırılmış ve 2019 sonunda Birleşik Kurul sürecinin tamamlanması ile Plan onaylanmıştır.

Ne var ki,  tamamen hukuksuz, bilime ve akla uygun olmayan, yetki aşımı bir tutum ile Planın Onaylandığının ilan edilmesi amacı ile Resmi Gazete yayınlanması engellendiğinden,  plan yürürlüğe girmemiştir. 

Daha da vahimi, yasal süreçleri tamamlanarak onaylanmış, Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe konulması beklenen bir İmar Planı varken,   yasalara aykırı usullerle,  yetkili ve yetkin olmayan taraflarca bir “İmar Planı” yaptırılarak yürürlüğe konulmaya çalışmıştır. Odamız tarafından dava ile ara emri alınarak, usulsüzce hazırlanmış olan dokümanın yürürlüğe girmesi durdurulmuştur.

Halihazırda, Planlama bölgesinin  kıyı kısımları dışındaki bölgelerinde, İmar Yasası altında yayınlanmış olan Emirname yürürlüktedir. Planlama bölgesinin kıyı kısımlarında ise Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası altında 1989 yılında yayınlanmış olan Gazimağusa Kıyı Şeridi  Turizm Bölgeleri Bildirisi yürürlüktedir.

Son haftalarda ise, 2019 yılında onaylanarak Birleşik Kurul sureci tamamlanmış planın yürürlüğe konulması yerine, yürürlükteki Emirnamenin hukuksuz, yasalara, bilime ve akla aykırı bir biçimde yürürlükten kaldırma niyetleri ve çabaları ile ilgili duyumlar alınmaktadır.

Kamu yararı adına kaygılıyız!

Böylesi bir niyeti ve çabayı anlamakta zorluk çekiyor, hayret ve kaygıyla karşılıyoruz. Bu çabayı, kamu yararına tamamen aykırı ve sadece belli bir zümrenin, kesimlerin ve bireylerin çıkarlarına hizmet edecek, bölgede durumu kaosa sürükleyecek bir girişim olarak değerlendirmekteyiz.

Bilinmelidir ki, Şehir Plancılarının yegane gailesi, kamu yararına olan, toplumun tüm kesimler açısından adil, hukuka, bilime ve akla dayalı,  sürdürülebilir yerleşimlerin ve yaşam alanlarının yaratılmasıdır.  Bu nedenle, sadece belirli kesimlere hizmet edecek, hiçbir şekilde kamu yararı bulunmayan girişimleri sorgulamaya, kamu yararı için hukuk yolları dahil her türlü mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Sorguluyoruz, soruyoruz ve bilgi edinmeyi talep ediyoruz

Bu bağlamda, söylentileri uzun zamandır süregelen niyet gerçekse, Emirnameyi yürürlükten kaldırmasının amacı nedir? Kimlere, ne tür çıkarlar sağlayacaktır? Emirname ‘nin yürürlükten kaldırılması ile bölgede hangi kurallar yürürlüğe konulacaktır? Bu kurallar hangi mevzuat altında yürürlüğe konulacaktır?

İdare, amacın ne olduğunu, hangi ihtiyaç için hangi gerekçe ile yapılacağını açıklamak zorundadır. İyi idare gereği, şeffaf ve hesap verebilirlik gereği olarak, Planlama Makamını, bağlı olduğu Bakanlığı ve Hükümeti, sağlıklı bilgi vermeye, hukukun, yasaların,  bilimin ve aklın yolunda kalmaya davet ediyoruz!

Şehir Plancıları Odası, kamu yararı için ve kamu yararı adına sorgulamaktan geri kalmayacak, tatmin edici cevap alıncaya kadar da sorgulamayı, sormayı sürdürecektir!

Uyarıyoruz!

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Emirnamelerin kaldırılması yasal ve hukuksal olarak mümkün değildir. İmar Yasası’nın 11(4) maddesi uyarınca Emirname, Plan hazırlanıncaya kadar geçen sürede bölgede gelişmelerin kontrol altına alınması amacıyla hazırlanan geçici planlama enstrümanıdır ve ancak yerine başka bir planlama enstrümanı getirilmesi ile yürürlükten kaldırılabilir.

Kaldı ki, ilgili Emirnamenin, “yürürlükten kalkışı” düzenleyen 29’uncu maddesinde, Emirnamenin,  Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkacağı açıkça yazmaktadır.

Emirnamenin yürürlükten kaldırılması ile hangi kuralların uygulanacağı konusunda yasal boşluk oluşacaktır. Fasıl 96 Yollar Binaları Düzenleme Yasası Emirname ve planların alternatifi değildir.  Fasıl 96, planlamayı düzenleyen bir yasa değil, sadece bina ve yol standartlarını belirleyen bir yasadır. Bu yetki kapsamı ile Fasıl 96 Emirnamelerin ve Planların yürürlükte olduğu bölgelerde de yürürlüktedir ve Emirname ve Planlarla birbirini tamamlayarak uygulanan bir yasadır. İşte tam da bu nedenledir ki, Emirnamenin yürürlükten kaldırılması ile planlama ile ilgili yasal çerçeve ortan kalkmış olacağı için, gelişmelerin, yürürlükteki hangi kurallara tabii olacağına ilişkin yasal bir düzenleme olmayacağından, yasal boşluk oluşacak ve  kaos yaratılmış olunacaktır.

Bu yüzden de Emirname kalksın, Fasıl 96 yürürlüğe girsin”  zihniyeti, yasal yönden geçerli olmadığı gibi, sürdürülebilir gelişme ve kamu yararını gözetmemesi dolayısıyla savunulabilecek bir zihniyet değildir!

İyi bir idare,  yürürlükteki bir düzenlemeyi ancak belli amaçlara ve ihtiyaçlara yönelik olarak, somut ve anlaşılabilir gerekçelere dayanan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyarak yürürlükten kaldırabilir.

Bölgede yaşanmakta olan, yaygın, hızlı, yoğun ve dağınık yapılaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar,  çevre tahribatı daha da artacaktır.  Bölge, her geçen gün plansız bir şekilde artan nüfus ve konut sayısı ile bugün bile yetersiz olan sosyal-teknik altyapısı ile daha da yaşanmaz hale gelecektir. Yaz sezonu boyunca atık suların İskele ’de denize boşaltılmasıyla yaşanan deniz kirliliğine şahit olundu. Kış aylarında ise olası sel felaketleri büyük bir sorun olarak karşımızdadır. Verimli tarım arazileri gelişme baskısıyla her geçen gün azalmaktadır. Bölgeye yaşatılan ekonomik ve çevresel tahribat geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.

Uyarıyoruz! Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin kaldırılması vahim sonuçlar doğuracaktır!  Emirnamenin kaldırılması ile kimi çevreler belirli çıkarlar sağlarken, bölge ve halkı, ekonomik ve çevresel felakete sürüklenecektir.

Çağrımızdır!

O yüzden de, Şehir Plancıları Odası, Planlama Makamını, bağlı olduğu Bakanlığı,  Hükümeti ve Başbakanı, eğer gerçekten varsa, hukuksuz, yasal olmayan, akla ve bilime aykırı bir şekilde Emirnameyi yürürlükten kaldırma niyetlerinden vazgeçmeye çağırır! Onun yerine, kamu yararına adına bölgedeki belirsizliği giderebilmek için,  2019 yılında onaylanmış İmar Planının onaylandığını bir an önce Resmi Gazetede ilan ederek yürürlüğe koymaya davet eder.

Aldığımız duyumların gerçek olmamasını umar, böylesi bir yanlış uygulama karşısında Şehir Plancıları Odası olarak, mücadele için en geniş işbirliğini ve dayanışmayı sağlayarak gerekli hukuksal yolları dâhil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğimizi saygı ile duyururuz.

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu

Related posts
Odalar

Hileli Tek Ürün Zeytin Yağı mı?

2 Mins read
Gıda olmadan ve beslenmeden  insanların yaşamlarını sürdüremeyecekleri bilinen bir gerçektir. Yaşamı sağlıklı sürdürmek açısından güvenli gıdaya ulaşmak ise kritik bir öneme sahiptir….
Odalar

Güngör’de ne oldu?

3 Mins read
KKTC Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo İnkişaf Dairesi, KKTC Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi İşine Ait çıkılacak ihale ile ilgili teknik ve idari…
Odalar

YILBAŞI SOFRAMIZI TEHLİKELERDEN KORUYALIM

3 Mins read
Yılbaşının yaklaşmasının verdiği heyecanla düzenlenen kalabalık yemeklerde veya dışarıda yenen yemeklerde hazırlıklar saatler öncesinden yapılması gıda zehirlenmesi riskini artırmaktadır. Dikkat edeceğiniz bazı…