Haberler

“TEKNİK GÖZLEM” yeni sayısı ile yayınlandı

2 Mins read

Toplumlara yön veren örgütlerde geçmişle ilgili bilgilerin muhafaza edilmesi, geleceğe aktarılabilmesi ve ulaşılabilir olması çok önemlidir. Bu önemli konuyu yenilenecek olan Birlik binamız için Birlik arşivimizi düzenlerken bir kez daha fark ettik.

Geçmiş yıllarımızın tüm birikimi dolaplarımızın içine sıkışmış gibiydi adeta. Teknik Gözlem dergilerimiz, Konut Kurultay kitaplarımız…

Bu farkındalık bizi e-bülten, dergi ve benzeri iletişim mecralarını yaratarak; dünün tarihini,  bugünün bilgisini ve yarının kılavuzunu üyelerimizle paylaşabilmek için, üyelerimize yeni iletişim kanalları ile açabilmek için, kendimizi en iyi şekilde ifade etme fırsatı yaratarak daha geniş kitlelere ulaşabilmek için somut adımlar atmaya kadar götürdü.

Birlik ve Odalar olarak kendimizi üç önemli konuda daha net ve vurgulu bir şekilde ifade etmemiz gerektiğini düşündük.

Bunlardan birincisi elbette ÖRGÜTLÜLÜĞÜN ÖNEMİ olmalıydı. Birlik çatımız altındaki 15 oda, 5000’e yakın üyemizle ülkedeki en büyük örgütlerden biri olarak örgütlülüğün önemine vurgu yapmamak olmazdı.

Çünkü bugüne kadar yaptıklarımızla toplumun nezdinde bir güvenilirliğimiz var ve gerek teknik gerekse toplumsal konulardaki söylemlerimiz ve yaptıklarımız ciddiye alınıyor. Genç meslek mezunlarından, mesleklerini icra etmek ve teknik hizmet vermek istiyorlarsa Birliğe ve Odalara üye olmalıdırlar ve bunu yapabilecekleri uluslararası tanınırlığı olan bir çatı var. Kamu ve özel sektör olarak, bu ülkede her türlü ‘teknik konu’ olarak tanımladığımız her şey buradan geçer ve buradaki insanların değerleridir. Bunun genç kuşağa ve topluma anlatılması çok önemlidir.

İletişim kanallarımızda ön plana çıkması gereken ikinci önemli konu ise kanımca topluma olan faydayı tanımlamak ve iletmektir.

Odalardaki gerek başkanlar gerek yönetimler ve üyelerin bu ülke için biriktirdikleri bilgi ve birikimleri ile yine bu ülke için çok değerlidir. Bu değerleri bu toplum içerisinde en iyi şekilde ön plana çıkaracak ve üretimi veya hizmeti sağlayacak olan bu değerlere sahip kişilerdirler. Bunu aktarabilmek de bize düşer.

Üçüncü önemli konu olarak devlete ve yasalara yapılan katkılardan bahsedebiliriz. Birlik olarak yasalara yaptığımız katkılar, bu yasalarla ilgili yaptığımız çalışmalar, en önemli değerlerdir. Birincil görevimiz ve toplumsal sorumluluğumuz bu ülkedeki kamunun ve devletin teknik konuda danışmanlığını yapmaktır. Toplumdan ayrı, bir tek vize bürolarıyla hayatta kalan ve çok fazla aktif olmayan bir örgüt algısı var ki, bunun kırılması lazım.

Birliğimiz üyeleri arasından çıkan, iki tane Cumhurbaşkanı, birçok bakan ve kilit uzman olduğunu hatırlayabiliriz. Bugün de halen üyelerimizin çoğunluğu bugün devletin teknik kadrolarında etkin görevlerde çalışan değerlerdirler. E-bültenimiz Teknik Gözlem ile tüm bu değerlerin sesini duyuracağımıza ve birikmiş bilgilerimizi başarılı bir söylem ortamına taşıyabileceğimize olan inancımız çok güçlüdür.

Çünkü istersek ve planlarsak yapamayacağımız hiçbir şey yok.

Tunç Adanır

Genel Başkan

KTMMOB

Related posts
Haberler

TEKNİK GÖZLEM 56. DÖNEM’İN İLK SAYISI YAYINLANDI

1 Mins read
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından hazırlanan e-bülten olan Teknik Gözlem’in 56. Dönem’e ait ilk sayısı yayınlandı. İçeriğinde Birlik…
Haberler

SERAN AYSAL: “OKULLARIN GÜÇLENDİRME SÜRECİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

2 Mins read
Genel Başkan Seran Aysal, okulların yapısal güçlendirme standartları için ortak çalışmalar yürütüleceğini açıkladı. Genel Başkan Aysal Kıbrıs Net Haber’e açıklamalarda bulundu. Seran…
Haberler

Aysal: “Ülkenin menfaatinden yana taraf, peşkeşe, ranta ve talana ise karşı mücadeleden tarafız.”

1 Mins read
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal, insan haklarından, çevreden, planlamadan, ülkenin menfaatinden yana taraf olduklarını vurgulayarak,…