Haberler

Şampiyon Melekler Anıtı için yarışma başladı

12 Mins read

Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin birlikte düzenlediği “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı, Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması”nın duyurusu 13 Kasım 2023 tarihinde Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

 

 

 

 

 

 

ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ

MELEKLER ANITI, ULUSAL MİMARİ, PEYZAJ VE PLASTİK SANAT ESERİ

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME İÇERİĞİ

 1. YARIŞMANIN AMACI
 2. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
 3. YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

3.1 Yarışmanın Yeri

 • Yarışmanın Konusu
  • Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Hakkında
  • Tasarım Kriterleri
 1. İŞVEREN ve İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON ve FAKS NUMARASI
 2. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
 3. JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER
  • Asli ve Yedek Jüri Üyeleri
  • Danışman Jüri Üyeleri
  • Raportörler
 4. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
 5. TESLİMDE YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
  • Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli
  • Çizimler
  • Raporlar
  • Dijital Teslim
 6. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR
 7. KİMLİK ZARFI

10.1 Ekip Listesi

10.2 Yarışma Şartları Kabul Belgesi

10.3 Üye Tanıtım Belgeleri

 1. YARIŞMA TAKVİMİ
 2. PROJELERİN TESLİM YERİ ve ŞARTLARI
 3. PROJELERİN SERGİLENMESİ
 4. PROJELERİN İADE ŞEKLİ
 5. RUMUZ ve AMBALAJ ESASLARI

15.1 Rumuz

15.2 Ambalaj

 1. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
 2. YARIŞMA ÖDÜLLERİ
 3. KOLOKYUM
 4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 5. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN NASIL VERİLECEĞİ
 6. SORU SORMA ve YANITLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

 

EK1: Şampiyon Melekler İsim Listesi

 

ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ

MELEKLER ANITI

ULUSAL MİMARİ, PEYZAJ, PLASTİK SANAT ESERİ YARIŞMASI

 

 1. YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın amacı, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması için bir farkındalık anıtı oluşturmaktır. Şampiyon Melekler, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı kafilesi olarak, 6 Şubat 2023 Depremi’nde hayatlarını kaybeden öğrenciler, öğretmenler ve velilerden oluşan bir topluluğun anısını temsil ediyor. Bu anıt, bu kaybın anılarına saygı göstermek ve aynı zamanda gelecekteki nesillere sembolik bir değer iletmek amacıyla tasarlanacaktır.

 

 1. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Melekler Anıtı tasarımı amacıyla düzenlenen yarışma ulusal serbest ve tek kademeli mimari, peyzaj ve plastik sanat eseri yarışmasıdır.

 

 1. YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

3.1. Yarışmanın Yeri:

Yarışmanın yeri, Gazimağusa İsmet İnönü, Eşref Bitlis ve Topçu Bulvarı’nın kesiştiği “sulu çember” olarak bilinen dönel kavşak ve yakın çevresidir.

 

 • Yarışmanın Konusu:

Yarışmanın konusu, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak adına yapılacak Melekler Anıtı ile birlikte kamusal alan düzenlemesinin yarışma yöntemi ile elde edilmesidir.

 

            3.2.1. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Hakkında:

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat 2023 Depreminde hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Voleybol Takımı kafilesinde yer alan çocuklar, öğretmenler ve velilerin anılarını yaşatma amacıyla kurulmuştur. Derneğin öncelikleri arasında; kayıplarımızın anılarını umut dolu projelerle canlandırmak, eğitim odaklı çalışmalara öncelik vermek, yeni ve güvenli okulların inşasına destek olmak ve çocukların eğitimini destekleyecek burs ve etkinliklerle geleceği şekillendirmek gibi hedefler bulunmaktadır.

 

            3.2.2 Tasarım kriterleri:

Kentle bütünleşik çağdaş bir çevre düzenlemesi olarak tasarlanacak olan anıt projesi, özgün bir kavram üzerine inşa edilmeli ve yaşanan acıları hatırlatırken umut yeşerten bir anı mekânı da olmalıdır. Tasarım, çemberin üzerine veya yakın çevresine yerleştirilecek olan bir veya birden fazla plastik sanat eserinden oluşabilecek olup, peyzaj düzenlemesi ile plastik sanat eser(leri) arasında güçlü bir etkileşim kurgulanmalıdır. Tasarımın yerellik, özgünlük, sürdürülebilirlik gibi ilkeleri dikkate alması; kent kimliği, çevresel kalite, ekolojik denge gibi konulara da hassasiyet göstermesi beklenmektedir. Gazimağusa kentinin merkezinde yer alacak anıt projesinin tasarımında Evrensel Tasarım İlkeleri, yaya ve araç trafik güvenliği ve kentsel altyapı sistemi mutlaka gözetilmelidir. Anıt tasarımının çağdaş malzeme önerileri ile geliştirilmesi ve anıtın yaşam döngüsü dikkate alınarak zamana direnen malzemeler tercih edilmelidir. Ayrıca, proje alanının, yakın çevrede bulunan Çam Koruluk alan ile de ilişkilendirilmesi istenmektedir.

 

Not: Tasarımda Şampiyon Melekler’in isimlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

 

 1. İŞVEREN ve İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON ve FAKS NUMARASI

KKTC Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu kararı ile Melekler Anıtı’nın ulusal proje yarışma yöntemi ile elde edilmesine ve bu kapsamda KTMMOB’nin yarışma süreci içerisinde danışman olarak görev alması kararı verilmiştir.

Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması sürecinde KKTC Gazimağusa Belediyesi “İŞVEREN” ve “İDARE”, KTMMOB ise “DANIŞMAN” olarak görev alacaktır. Yarışmanın sonuçlandırılmasının ardından KTMMOB geriye kalan süreç içerisinde hakem olarak görev yapacaktır.

İDARE: KKTC GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

ADRESİ: Polatpaşa Bulvarı, Gazimağusa

TELEFON: +90 (392) 630 05 00 FAX: +90 (392) 366 16 08

EMAIL: info@gazimagusabelediyesi.org

WEB: https://www.gazimagusabelediyesi.org/

 

DANIŞMAN: Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (KTMMOB)

ADRESİ: 1, Şht. İbrahim Ali Sokak, Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS

TELEFON: 0392 228 52 10 FAX: 0392 228 51 51

EMAIL: ktmmob@ktmmob.org

WEB:   https://ktmmob.org/

 

 1. ARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları, şehir plancıları, iç mimarlar, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri ve plastik sanatlar alanında çalışan sanatçılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Bireysel katılım durumunda, plastik sanat alanı dışında diğer disiplinlerden rapor alınması zorunludur. Bireysel olarak katılacak sanatçıların ise, bir güzel sanatlar fakültesinin en az lisans düzeyinde bir bölümünden mezun olmak.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Yarışmaya Ekip olarak katılanların her birinin, bu madenin (E) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Tüm disiplinler birden fazla grupta yer alabilir. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gereklidir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı ortak sorumludurlar.

 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a-Yarışmaya katılacak olan ekip içerisinde KTMMOB’ye üye yarışmacılar odalarına üye olmaları ve meslekten men cezalı durumunda olmamaları,

b-Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c-Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d-Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak

e-KTMMOB Mimarlar Odası Sekreterliği’ne (Nuri Efendi Sok. No:3 Arabahmet, Lefkoşa, KKTC) 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında isim ve adreslerini kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

f-Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

g-Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak.
h-Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır
ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına ve/veya Birliklerine bildirilir.

 

 1. JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması Jüri oluşumu aşağıdaki gibidir.

 

  6.1. Asli ve Yedek Jüri Üyeleri

 1. Jüri Başkanı: Burhan Atun (Mimar)
 2. Asli Jüri Üyesi: Abide Başman Eryaşar (Mimar, Gazimağusa Belediyesi)
 3. Asli Jüri Üyesi: Ali Öznur (Şehir Plancısı, Şehir Planlama Dairesi)
 4. Asli Jüri Üyesi: Gülizar Eroğlu (Peyzaj Mimarı)
 5. Asli Jüri Üyesi: Ruzen Atakan (Sanatçı)
 6. Asli Jüri Üyesi: Resmiye Alpar Atun (Mimar, DAÜ)
 7. Asil Jüri Üyesi: Uğur Ulaş Dağlı (Mimar, MAKEMÜD)
 8. Asil Jüri Üyesi: İbrahim Göymen (İnşaat Mühendisi)

 

 1. Yedek Jüri Üyesi: Burak Türsoy (Mimar)
 2. Yedek Jüri Üyesi: Arkın Şansalan (İnşaat Mühendisi)

 

6.2. Danışman Jüri Üyeleri

 1. Danışman Jüri Üyesi: Tunç Adanır (KTMMOB Başkanı)
 2. Danışman Jüri Üyesi: Süleyman Uluçay (Gazimağusa Belediyesi Başkanı)
 3. Danışman Jüri Üyesi: Ruşen Karakaya (Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı)
 4. Danışman Jüri Üyesi: Kozan Uzunoğlu (KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı)
 5. Danışman Jüri Üyesi: Gürkan Yağcıoğlu (KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı)

 

6.3. Raportörler

 1. Nezire Özgece (Mimar)
 2. İpek Yaralıoğlu (Mimar)

 

 1. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Yarışma şartnamesinin ekinde verilecek belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. Yarışma şartnamesi
 2. Arazi uydu haritası ve lokasyonu
 3. Plan kote arazi haritası
 4. Bakanlar Kurulu Kararı ile Yarışma Yeri Kullanım Belgesi

 

 1. TESLİMDE YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 

  8.1. Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli

Paftalar A1 boyutunda; sergilemeye uygun, sert zemin üzerine yapıştırılarak teslim edilecektir. Her pafta üzerinde sol üst köşede yarışmanın ismi, sağ üst köşede yarışmacının rumuzu ve sağ alt köşede asma düzenini gösteren grafik şema bulunmalıdır. Tüm paftaların A3’e küçültülmüş format olarak da teslimi yapılacaktır.

 

            8.2. Çizimler

 • 1/500 ÖLÇEKLİ VAZİYET PLANI – Yarışma alanının kentsel çevre (ulaşım sistemi ilişkileri, tarihsel, kültürel, mimari değerler vb.) ve yakın çevre ilişkileri ile anıt tasarımına ilişkin üretilen ilkeleri ve stratejileri göstermelidir.
 • 1/200 ÖLÇEKLİ VAZİYET PLANI – Anıt alanı ile birlikte belirlenen ilkeler bağlamında düzenlenmiş ve çözümlenmiş kentsel çevre, kamusal alan, ulaşım ve dolaşım ilişkileri ile anıtın yakın çevresini göstermelidir. Vaziyet Planı silüet(ler) ile birlikte sunulmalıdır.
 • 1/50 veya 1/20 ÖLÇEKLİ ANIT PLANI – Anıt projesinin ölçülendirilmiş planı sunulmalıdır.
 • 1/50 veya 1/20 ÖLÇEKLİ KESİTLER – Anıt projesini ifade edecek en az iki (2) adet kesit sunulmalıdır.
 • 1/100 ÖLÇEKLİ GÖRÜNÜŞLER – Anıt projesini en iyi ifade edecek şekilde en az dört (4) görünüş sunulmalıdır.
 • 3D GÖRSELLER – Anıt projesinin yapı plastiğini anlatmaya yeterli sayıda görsel sunulmalıdır.
 • 1/200 ÖLÇEKLİ MAKET – Çevre yapıların kütle olarak ifade edildiği, anıt projesini içeren maket sunulmalıdır.Maket ile birlikte malzeme örnek ve dökümü sunulmalıdır.

NOT: tercih edenler 1/10, 1/5 ölçekte sunum yapabilir

 

            8.3. Raporlar

Yarışma Şartnamesi’nin 5. Maddesinde plastik sanatçılar dışında belirtilen tüm disiplinlerden raporlar teslim edilmelidir.

 

            8.4. Dijital Teslim

Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir flash bellek içinde dijital olarak ve 150 dpi çözünürlüğünde teslim edilmelidir. Tüm klasör ve dosyaların adında proje rumuzu yer almalıdır. Sunum paftaları PDF formatında teslim edilmelidir.

 

 1. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
 • Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

 

 1. KİMLİK ZARFI

Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajı ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yarışmanın adıyla birlikte “KİMLİK ZARFI” yazılmış olan bir zarfın içine şunları koyacaktır:

 

            10.1 Ekip Listesi

Katılımcı veya katılımcıların yarışmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini açıklayan liste (bu liste imzalanmayacaktır.)

 

            10.2 Yarışma Şartları Kabul Belgesi

Yarışmaya katılan tüm disiplinlerin ayrı ayrı yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı belge. Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

 

            10.3 Üye Tanıtım Belgeleri

KTMMOB’ye bağlı tüm meslek odalarından her bir katılan üye adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi.

 

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “AÇILABİLİR” ibaresini yazarlar. Üzerinde “AÇILABİLİR” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ
NO YARIŞMA TAKVİMİ TARİH
1 Yarışmanın ilan tarihi 13/11/2023
2 Son şartname satış tarihi 16/02/2024
3 Son soru sorma tarihi 29/12/2023
4 Soruların cevaplanması için juri toplantı tarihi 04/01/2024
5 Soru cevapların ilan tarihi 06/01/2024
6 Yarışma teslim tarihi 23/02/2024
7 Yarışma değerlendirmesi için juri toplantı tarihi 26/02/2024
8 Ödüllerin resmi ilan tarihi 27/02/2024
9 Kolokyum ve sergi açılışı tarihi 29/02/2024

 

 1. PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Teslim edilecek proje yarışma şartnamesinde tanımlanan esaslara göre düzenlenecektir. Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebilir.

 • Teslim Yeri: Daha sonra duyurulacaktır.
 • Teslim Tarihi: 23 Şubat 2024
 • Teslim Saati: 10:00 – 17:00 arası

Not: Saat 17:00′ den sonra teslim kabul edilmeyecektir.

 

 1. PROJELERİN SERGİLENMESİ

Projelerin sergileneceği yer yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır. Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

 

 1. PROJELERİN İADE ŞEKLİ

Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri İdare’ye ait olacaktır. Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

 

 1. RUMUZ ve AMBALAJ ESASLARI

            15.1 Rumuz

Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Tüm paftalarda, ambalajın ve zarfın sağ üst köşesinde, flash bellek üzerinde rumuz bulunacaktır.  Her raporun sadece ilk sayfasında rumuz bulunacaktır.

 

            15.2 Ambalaj

Proje paftaları ve zarfların yarışma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir. Ambalaj üzerine 5 (beş) rakamlı rumuz ve adres ile birlikte yarışmanın adı yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.

 

 1. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Yarışma sonuçları idare web adresinde ve gazete ilanı olarak yayınlanacaktır.

 

 1. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmada Birincilik Ödülü: 100,000TL (Yüz Bin Türk Lirası),

İkincilik Ödülü 75,000TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası) ve

Üçüncülük ödülü 45,000TL (Kırk Beş Bin Türk Lirası) verilecektir.

 

 1. KOLOKYUM

Kolokyum yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla 29 Şubat 2024 tarihinde açıklanacaktır.

 

 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile
yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde çözümlenecektir.

 

 1. BİRİNCİ ÖDÜLÜ KAZANANA İŞİN NASIL VERİLECEĞİ

İdare, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibi ekibine 21/2005 KTMMOB yasası gereğince yaptıracaktır. Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Mühendislik projelerinde, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi/müellifleri ile görüşme yapmak isteyebilir.

 

 1. SORU SORMA VE YANITLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmacılar sorularını yarışma takviminde “Son Soru Sorma Tarihi” olarak belirtilen tarihe kadar melekleryarisma@ktmmob.org  e-posta adresine göndereceklerdir. Yarışma jürisi, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca KTMMOB’nin resmi internet sitesinde açıklanacaktır.

 

ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ

MELEKLER ANITI

ULUSAL MİMARİ, PEYZAJ, PLASTİK SANAT ESERİ YARIŞMASI

ŞARTNAME EKLERİ

 


EK1:
Şampiyon Melekler İsim Listesi

EK2: Arazi uydu haritası ve lokasyonu

EK3: Plan kote arazi haritası

EK4: Bakanlar Kurulu Kararı ile Yarışma Yeri Kullanım Belgesi

 

EK1: Şampiyon Melekler İsim Listesi

 • Abide Dağlı
 • Ali Karasel
 • Alp Akın
 • Aras Aktuğralı
 • Asya Tülek
 • Atakan Celal Konuklu
 • Aykan Ekiz
 • Bedriye Yeniçeri
 • Doruk Akın
 • Duygu Kalaycı
 • Ecem Yeniçeri
 • Elvin Çavdır
 • Evren Çavdır
 • Fahri Arkar
 • Hasan Bilgen
 • Havin Kılıç
 • Havva Çavdır
 • Hayal Gençalioğlu
 • İbrahim Yakula
 • İzcan Nurluöz
 • Kağan Selim İş
 • Lavin Kalaycı
 • Mehmet Arif Altak
 • Mert Niyazi Topukçuoğlu
 • Mustafa Sabancı
 • Mülkiye Dağlı
 • Nazife Dağlı
 • Nehir Çevik
 • Osman Çetintaş
 • Özgür İçme
 • Pamir Konuklu
 • Perihan Çetiner
 • Sahil Özberkman
 • Selin Karakaya
 • Serin İpekçioğlu

 

 

 

Not: Yarışma Alanı’na ait ‘dwg’ dosyalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/drive/folders/1P2MF24rquDqm53IqoBenufAMP3BkQIt2

Related posts
Haberler

KALECİK III SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ RAPOR KTMMOB’YE SUNULDU

2 Mins read
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası, toplum yararına…
Haberler

KTMMOB VE KTOEÖS OKULLARDAKİ GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

1 Mins read
Genel Başkan Seran Aysal ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem başkanlığında KTMMOB’de toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, KTMMOB’den Genel…
Haberler

LAÇ BELEDİYESİ BAŞKANI ATASER, GENEL BAŞKAN AYSAL’I ZİYARET ETTİ

1 Mins read
Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, KTMMOB’yi ziyaret ederek, Genel Başkan Seran Aysal ile görüştü. Birlik binasında gerçekleşen görüşmeye, KTMMOB…