Şehir Plancıları Odası

ODA HAKKINDA

1974 yılında kurulmuş olan KTMMOB, Şehir Plancıları Odası,  3/12/1962 tarihinde kurulan ” ve 5/4/1970 tarihinde “Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği” ne donüştürülen orgüt şemsiyesi altındaki, tüzel kişiliğe sahip meslek odalardan birisidir. Kuzey  Kıbrıs’taki planlama mesleğinden sorumludur ve Kuzey Kıbrıs’ta meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olan Şehir Plancısı ve Yüksek Şehir Plancılarını bünyesinde toplamaktadır. Faaliyetlerini Oda Tüzüğü hükümleri ile 21/2005 sayılı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasına bağlı olarak  yürütmektedir.

KURULUŞ TARİHİ

1974

ODANIN AMAÇLARI

Dünyada  ve ülkemizde değişen  koşullarda , insan yerleşmelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlama amacına yönelik olarak gereklerini yerine getirebilmek için planlama  bilim, sanat ve tekniğini  geliştirmek,  planlamanın  ülkenin sosyal, ekonomik ve politik yapısında rolünü etkin ve etkili hale getirmek, kamu yararına uygulanmasını ve eşgüdümünü sağlanmak, amacı ile

– Üyelerin bilgi ve görgülerini artırmak,

– Şehir Planlaması mesleğinin uygulanmasını denetlemek,

– Plancıların, planlama konuları ve politikaları ile ilgili görüşlerini vermek,

– Oda amaçlarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli gördüğü eylemlerde bulunmak,

– Üyeler arası sosyal ilişki ve eylemleri geliştirmek ve eşgüdüm sağlamak,

– Üyelerin onur ve haysiyetini ve haklarını korumak;

– Diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile kamu ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapmak

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

2022-2024 Dönemi

Gizem Caner                      Oda Başkanı                                                                     

Ayça Soygür                      Oda Genel Sekreteri                                                    

Feriha Binici                       Oda Saymanı                                                                   

Can Kara                             Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi                                

Harun Orçan                      Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi                                

Nurhan Hızal                      Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi                           

Layık Topcan                      Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi                           

Ali Kanlı                               Oda Denetleme Kurul Üyesi                                      

Ertan Öztek                        Oda Denetleme Kurul Üyesi                                      

İletişim

Adres : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.     : 0392 2285210

Fax     : 0392 2285151

E-mail :  gizemcaner@gmail.com

URL: www.ktspo.org