Şehir Plancıları Odası

ODA HAKKINDA

1974 yılında kurulmuş olan KTMMOB, Şehir Plancıları Odası,  3/12/1962 tarihinde kurulan ” ve 5/4/1970 tarihinde “Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği” ne donüştürülen orgüt şemsiyesi altındaki, tüzel kişiliğe sahip meslek odalardan birisidir. Kuzey  Kıbrıs’taki planlama mesleğinden sorumludur ve Kuzey Kıbrıs’ta meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olan Şehir Plancısı ve Yüksek Şehir Plancılarını bünyesinde toplamaktadır. Faaliyetlerini Oda Tüzüğü hükümleri ile 21/2005 sayılı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasına bağlı olarak  yürütmektedir.

KURULUŞ TARİHİ

1974

ODANIN AMAÇLARI

Dünyada  ve ülkemizde değişen  koşullarda , insan yerleşmelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlama amacına yönelik olarak gereklerini yerine getirebilmek için planlama  bilim, sanat ve tekniğini  geliştirmek,  planlamanın  ülkenin sosyal, ekonomik ve politik yapısında rolünü etkin ve etkili hale getirmek, kamu yararına uygulanmasını ve eşgüdümünü sağlanmak, amacı ile

– Üyelerin bilgi ve görgülerini artırmak,

– Şehir Planlaması mesleğinin uygulanmasını denetlemek,

– Plancıların, planlama konuları ve politikaları ile ilgili görüşlerini vermek,

– Oda amaçlarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli gördüğü eylemlerde bulunmak,

– Üyeler arası sosyal ilişki ve eylemleri geliştirmek ve eşgüdüm sağlamak,

– Üyelerin onur ve haysiyetini ve haklarını korumak;

– Diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile kamu ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapmak

 

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu

2024-2026 Dönemi

Berkay Ramiz – Oda Başkanı

Ali İsmail Kanlı – Oda Genel Sekreteri

Elda İstillozlu – Oda Saymanı

Ayça Soygür – Oda Yönetim Kurulu Asli Üyesi

Harun Orçan – Oda Yönetim Kurulu Asli Üyesi

Can Kara – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Merter Refikoğlu – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

Ertan Öztek

Layık Topcan

 

İletişim

Adres : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.     : 0392 2285210

Fax     : 0392 2285151

E-mail :  gizemcaner@gmail.com

URL: www.ktspo.org