Peyzaj Mimarları Odası

Oda Hakkında

Peyzaj Mimarları Odası, 6 Şubat 2014 tarihinde kurulmuş, 29 Mart 2014 tarihinde ilk genel kurulunu yapmıştır. Kuruluşundan önce üyelerimiz, Ziraat Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’na üyeydiler.

Kuruluş Tarihi

 6 Şubat 2014

Odanın Amaçları

Peyzaj mimarlığı alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak,

Peyzaj mimarlığının toplumsal ölçekte yaygınlaştırılıp peyzaj bilincinin artırılmasını sağlamak,

Peyzaj mimarlığı alanında, kentleşme ve sanayileşme süreçlerinde toplum yararını ve kamusal çıkarları öncelikle ele alan politikaların hayata geçirilmesi için çalışmak,

Yaşanabilir insan yerleşimleri yaratmak amacı ile bilimin ve sanatın ışığında, var olan doğal, kültürel ve tarihi kaynakları korumayı, geliştirmeyi, onarmayı ve olabildiğince en uzun süre ve en uygun biçimde yararlanmayı hedefleyerek açık ve/veya yeşil alanların peyzaj planlama, tasarım, projelendirme, uygulama ve yönetimini yaşama geçirmek,

Üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak, aralarında iletişim ağı kurmak, mesleki yapılarını bilimsel kurallar içinde güçlendirip geliştirmek,

Meslek ile ilgili yasa, tüzük, standart, şartname vb gibi yasal düzenlemelerin hazırlanması ve uygulaması sürecinde çalışma yapmak, amaçları ile kurulan meslek kuruluşudur.

Üye Sayısı

Odamızın üye sayısı 20’dir.

 

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu

2024-2026 Dönemi

Gülizar Eroğlu – Oda Başkanı

Emine Özçınar Karınca – Oda Sekreteri

Huriye Soyel Geceyatmaz – Oda Saymanı

 

Oda Yönetim Kurulu Faal Üyeleri

Laden Güvensoy

Merve Ateşin

 

Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Aslı Özgürün Savaş

Dilara Dindar

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

Defne Feridun Kara

Sinem Yıldırım   

 

İLETİŞİM    

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak, 

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151