Mimarlar Odası

Oda Yönetim Kurulu – 2022-2024 Dönemi

Kozan Uzunoğlu – Oda Başkanı

Simzer Kaya – Oda Sekreteri

Burak Türsoy – Oda Saymanı

Batuhan Bayramoğlu – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Ferruh Dülgeroğlu – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

İpek Yaralıoğlu – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Safiye Özaltıner – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Emine Azimli – Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hüseyin Erdoğdu – Oda Denetleme Kurulu Üyesi