Meteoroloji Mühendisleri Odası

ODA HAKKINDA

Meteoroloji Mühendisleri,1977 yılında yapılan Elektrik Mühendisleri Odası genel kurulunda alınan kararla,Elektrik Mühendisleri Odası çatısı altında temsil edilmiştir.Daha sonra ayrı oda kurabilecek sayıya ulaşan Meteoroloji Mühendisleri,oda tüzüğünü hazırlayarak 19/8/1977 tarihinde yapılan 1. Genel Kurul toplantısında onaylamıştır.

KURULUŞ TARİHİ

1977

ODANIN AMAÇLARI

1. Üyelerin,mesleki bilgi ve görgülerini artırmak.Meteoroloji Mühendisliği ilgi alanına giren yasa,yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanmasında etkili çalışma yapmak. Bu doğrultuda, ilgili kamu kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içinde bulunmak.

2. Meteoroloji Mühendisliği mesleğinin uygulanmasını denetlemek.Üyeler arasındaki dayanışmayı ,üyelerin hak, yetki ve mesleki ünvanının korunması ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

3. Meteorolojik bilgi gerektiren çalışma alanlarında kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,gerekli yardımlaşma ve önerilerde bulunmak.

4. Meteoroloji mühendisliğinin ilgilendiği çeşitli konularda bilimsel toplantı, panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek veya etkinliklere katılmak.

5. Her türlü mesleki ve bilimsel içerikli yayın yapmak.

6. Oda amaçlarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli gördüğü eylemlerde bulunmak.

7. KTMMOB’ye bağlı Odalar ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

ÜYE SAYISI

Meteoroloji Mühendisleri Odasında 14 Faal,2 de Doğal olmak üzere 16 üye bulunmaktadır.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

2024-2026 Dönemi

Mediha Orun Sarp – Oda Yazmanı

Mehmet Afif – Oda Saymanı

Dr. Halil Göymen – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Doç. Dr. Sedef Çakır – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Kemal Kiraz  – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mehmet Kuset – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ahmet Yorgancı – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

 

Denetim Kurulu Üyeleri

Ayşe Özengil

Mustafa Saften

 

İLETİŞİM

Adres : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel. : 0392 2285210

Fax : 0392 2285151

E-mail : medihaorun@gmail.com

Url : –