Makine Mühendisleri Odası

Oda ilk olarak, 1969 yılında yapılan Genel Kurul Kararı ile Elektrik – Makina Mühendisleri Odası ismi altında kurulmuştur. Daha sonra Makina Mühendislerinin 20 Şubat 1971 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Makina Mühendisleri Odası Tüzüğü hazırlanarak kabul edilmiş ve faaliyetlerine bağımsız bir Oda olarak devam etmiştir.

ODANIN AMAÇLARI

Makina Mühendisliği bilim ve tekniğinin kamu yararına olmak üzere uygulanması, geliştirilmesi ve koordinasyonu,

Bu amaçla;

1. Üyelerinin bilgi ve gördülerini artırma, meslekle ilgili yürürlükteki yasaları, normları, teknik şartnameleri, mukavele tiplerini, ücret tarifelerini ve her türlü teknik belgeyi yaparak çıkartmak, incelemek ve geliştirmek.
 
2. Üyelerin şeref ve haysiyetlerini korumak,
 
3. Resmi makamlar, yerli ve yabancı kuruluşlar, eğitim kuruluşları ve halk ile ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek
 
4. Mesleki toplantılar, seminerler, konferanslar, sergiler düzenlemek,
 
5. Oda’nın ve üyelerin eylem ve çalışmalarını yansıtan mesleki yazı, inceleme, rapor, broşür, dergi, kitap yayımlamak.
 
6. Oda’nın esas gaye ve amaçlarına uygun olarak gerekli gördüğü yasalara uygun eylemlerde bulunmak.
 

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri

2024 – 2026 Dönemi

Ayer Yarkıner – Oda Başkanı

Meryem Baltacı Varol – Oda Yazmanı

Barış Hacışevki – Oda Saymanı

Ali Şefik – Oda YK Faal Üyesi

Asım Gülçeken – Oda YK Faal Üyesi

Aziz Baykent – Oda YK Yedek Üyesi

Doğuş Hürdoğanoğlu  – Oda YK Yedek Üyesi

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

Nafi Cabacaba

Celal Devrim Önen

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    : –

Url         : –