Kimya Mühendisleri Odası

KURULUŞ TARİHİ

6 Haziran 1973

ODANIN AMAÇLARI

Kimya Mühendisliği mesleği kapsamına giren mal ve hizmet üretimine, belirli kurallar getirip mesleki ve bilimsel esaslara uygunluğu sağlayarak toplum yararına bunun kalitesini artırmak, kimya mühendisliği mesleğinin uygulayıcıları ile bunu satın alan özel veya tüzel kişiler arasındaki iş ilişkilerini esasa bağlayıp karşılıklı hak ve çıkarlarını korumak, kimya mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve uygulanmasını kesin denetim altına alıp yetki kurulunun bu doğrultudaki görev ve sorumluluklarını sınırlarını belirlemektir.

ÜYE SAYISI

96

ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1 Nisan 2023 – 2024 Dönemi

Cemre Keskin – Oda Başkanı

(Oda’nın 1 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu sonrası yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılacaktır.)

– Oda Sekreteri

– Oda Saymanı

– Oda Yönetim Kurulu Üyesi

– Oda Yönetim Kurulu Üyesi

– Oda Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

– Oda Denetleme Kurulu Üyesi

– Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    :  –

Url         :  –