İnşaat Mühendisleri Odası 

Oda Yönetim Kurulu 2022 – 2024 Dönemi 

Gürkan Yağcıoğlu – Oda Başkanı

Abdullah Ekinci – Oda Genel Sekreteri

Ahmed Erkmen – Oda Saymanı

Hüsnü Coşan  – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Gözde Oğuz – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Gökçe Kızıldere – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ayşe Pekrioğlu Balkıs – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Aygün Önel – Denetleme Kurulu Üyesi

Nüzhet Kortun Evliya – Denetleme Kurulu Üyesi