Gıda Mühendisleri Odası

ODA HAKKINDA

25/2/2003  tarihinde kurulan Gıda Mühendisleri Odası, halen Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

KURULUŞ TARİHİ

2003

ODANIN AMAÇLARI

1.  Gıda Mühendisleri Odasının kuruluş aşamasında öncelikli olarak ülkemizde gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm gıda mühendislerini bir çatı altında toplayarak etkin bir iletişimi sağlamak,

2.  Sektördeki gelişmelerin değerlendirilmesi yanında ülkemizde yeni bir kavram olan gıda mühendisliğinin yine gıda sektörü tarafından doğru şekliye anlaşılması ve benimsenmesini sağlamak,

3.  Tüm zamanların en vazgeçilmez unsuru olan gıdanın birçok yönüyle toplum gündemine taşınması yanında güvenli ve kaliteli gıda tüketimi konusunda toplum bilinciyle duyarlılığını geliştirmek,

4.  Ülke, toplum ve üyelerin yararları doğrultusunda, yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, gıda sektörünün ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,

5.  Meslek, üye ve ülke çıkarlarını korumak üzere gerekli faaliyetlerde bulunmak,

6.  Meslek ve ilgili standartların, normların, yönetmelik ve benzeri tüm düzenlemelerin oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapmak vb.

Amaçlarla kurulmuş sivil toplum örgütü niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

ODA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

2022 – 2024 Dönemi 

Beste Oymen – Oda Başkanı

Hülya Akif – Oda Sekreteri

Yağmur Özçelebi – Oda Sayman

Vedia Oyaltan – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Selin Akmal – Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Mustafa Emindayı – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Esra Kaymakamtorunları – Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi


Adres    : 1, Şht İbrahim Ali Sokak, 

Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.        : 0392  2285210

Fax        : 0392 2285151

E-mail    : 

Url          : –