Odalar

“NE İMAR PLANI NE EMİRNAME” SADECE SERMAYE!

3 Mins read

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Şehir Plancıları Odası olarak, aylardır, önce Birlik Yasası’nda, ardından da İmar Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin ortak akıl, bilim ve hukuk zeminine çekilebilmesi için mücadele ediyoruz. Çünkü siyasi irade, her iki yasanın da geri çekileceğine ilişkin Meclis kürsüsünden sözler vermesine karşın, sadece İmar Yasası değişikliğini geri çekti. KTMMOB yasa önerisi hala Meclis Komitesi gündeminde duruyor.
Bilimin sesine kulak vereceğini iddia edenler, başka hesaplar için bilimsel aklın dışında hareket ediyorlar! Bu tutum nedeniyle, bünyesinde 15 yetkili meslek odası barındıran ve 60’lı yıllardan bu yana kamu yararı için topluma hizmet eden KTMMOB ve bağlı odalarının, idare ve siyaset kurumu ile ilişkilerinin soğumasına neden oluyorlar.
Şehir Plancılar Odası olarak, sürecin başından bu yana, İmar Yasası değişikliğinin elzem olduğunu ancak bunun, konunun uzmanları ve paydaşlarının dışlanmadan yapılması gerektiğinin altını çizdik. İmar Yasası değişikliği için gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar hafife alınmamalıdır. Hedef, sadece sesi yüksek olan, güçlü, küçük bir zümrenin çıkarlarını tatmin edecek, onların işlerini kolaylaştıracak değişiklikler olamaz, olmamalıdır. Hedef, kamu yararı için, toplumun, kentlerimizin, sağlıklı, güvenli, yaşanabilir, adil, ekonomik, estetik, afetlere-krizlere-salgınlara karşı dayanıklı, demokratik ve pek tabii sürdürülebilir şekilde gelişebilmesi için bir dizi çalışmayı ve değişikliği gerçekleştirmek olmalıdır.
İşte tam da bu hedefle, Şehir Plancıları Odası olarak, geri çekilen tasarının aksine, toplumun belirli bir kesimine değil, tümüne hitap edecek, tümünün çıkarını gözetecek, çağdaş bir İmar Yasası elde etmek için, ortak akılla, KTMMOB ve bağlı odalarının ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımı ile yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyoruz.
Ancak, bizler bu çalışmaları sağlıklı bir zeminde sürdürmeye çalışırken, bu çalışmaların ileriye taşınabilmesi için siyasi idarenin, sağduyulu ve akılcıl bir iradeyle biz uzmanlara kulak vermesini, ilgili tüm paydaşlarla İmar Yasası değişiklik çalışmaları için çoğulcu bir zemin oluşturmasını umar ve beklerken, kamu yararına olmadığı endişesini yaratan yeni bir takım “hamleler” ile ilgili duyumlar gündeme düştü.
Önümüzdeki hafta, GAZİMAĞUSA-İSKELE-YENİ BOĞAZİÇİ bölgesinde, “Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” Emirnamesi’nin kaldırılmasına benzer bir hamle ile yeni bir kargaşa yaratılmaya çalışılacağı, bu sırada da, yarım kalmış kaçak/usulsüz işlerin halledilebilmesinin hedeflendiğine ilişkin karanlık bir istihbarat söz konusu. Böylesi bir çabayı anlamakta zorluk çekiyoruz! Bölgeye ve halkına zarar verecek, kamu yararını hiçe sayan ve sadece belirli kesimlerin çıkarına hizmet edecek bu girişim başlamadan bitmeye mahkumdur!
Bir başka girişim ise, Maraş Depremi ile birlikte gündeme gelen, ülkemizde de güvenli olmayan bazı bölgelerdeki konut stokunun iyileştirilmesi niyeti ile çözüm olarak görülen KENTSEL DÖNÜŞÜM meselesi! Bu konuda da yine bilimsellikten uzak yanlış hesaplar yapılmakta, ihtiyacın ne olduğu, ne kadar olduğu, nerede olduğu değerlendirmesi yapılmaksızın adımlar atılmaktadır. 15 meslek odası, binlerce üyesi ile alanında uzman şehir plancılarını, kentsel tasarımcıları, mimarları, peyzajcıları ve mühendisleri bünyesinde bulunduran KTMMOB’den yararlanmak varken, çözüm ülke dışında aranıyor! Üstelik, İmar Yasası değişikliği çalışmalarında olduğu gibi sadece inşaat sektörünün temsilcileri ile işbirliği yapılarak!
Siyasi iradenin devletin bütün kesimlerine eşit uzaklıkta durması gerekirken, kimi kesimlere daha yakın olması ve kapalı kapılar ardında bu kesimlerle tasarlanan hamlelerin tekrar tekrar halkın karşısına sürülmesi kabul edilemez.
Şehir plancıları olarak bizler, şemsiyesi altında ortaklaştığımız KTMMOB ile birlikte yetkili ve uzman olduğumuz alanlarda – İmar Yasası değişikliği, tıkanmış Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi Planı, dirençli şehirler yaratılması, ekonomik, sosyal ve fiziksel olarak çöküntü alanları haline gelmiş kent bölgelerini canlandırabilmek için “kentsel dönüşüm” dahil – her türlü planlama aracının geliştirilmesinde emek vermeye, katkı koymaya hazırız.
Ancak öte yandan bilinmesini isteriz ki, idarenin, siyaset kurumunun ya da onların desteği ile belirli çıkar çevrelerinin, kentlerin geleceğini karartabilecek, kentli haklarını ihlal edecek, hukuka, kamu yararına, ortak akla ve bilimi aykırı her türlü hamlenin ve girişimin karşısında olacağız!
İlgili tarafları bir kez daha uyarıyor ve hatırlatıyoruz! Bilimin, ortak akılın ve hukukun karşısında atacağınız her adımda, karşınızda bizi bulacaksınız!
KTMMOB Şehir Plancıları Odası

Related posts
Odalar

Pazar Yerlerinde Gıda Güvenliği İhlalleri Dikkat Çekiyor

2 Mins read
Yapılan gözlemler ve tarafımıza iletilen şikayetler sonucunda, birçok pazar yerlerinde ciddi gıda güvenliği ihlallerine rastlandığı gözlemlenmektedir. Pazar yerleri, halkın taze ve uygun…
Odalar

Yaz Aylarında Gıda Zehirlenmelerine Dikkat!

4 Mins read
Gıda zehirlenmesi, her an hepimizin karşı karşıya kalabileceği bir durumdur. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla sağlığa zarar verebilme potansiyeli olan mikroorganizmalar daha da…
Odalar

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIRASINDA GIDA GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİ

4 Mins read
Sıkça elektrik kesintisi yaşadığımız şu günlerde,  buzdolabındaki ve dondurucudaki  yiyeceklerin akıbetinin ne olacağı akla gelen ilk sorulardan bir tanesidir. Bu bağlamda  gıda…