Odalar

KTMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

2 Mins read

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere, 11 Mart 2023 Cumartesi günü, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda “Mimarlar Odası Mesleki Kontrollük Tüzüğü” gündemiyle 54. Dönem 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir.

16 Ocak 2023 tarihli “Belediyeler (Değişiklik) Yasası” 17.Maddede tanımlanan “Belediyelerin İmara İlişkin Görevleri” bölümünde; plansız ve sağlıksız şehirleşmenin önüne geçebilmek, imar faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde görevleri düzenleyebilmek ve yönlendirebilmek amacıyla (6.) fıkrasında belirtilen yükümlülükler doğrultusunda mesleki sorumlulukların tanımlandığı “Mimarlar Odası Mesleki Kontrollük Tüzüğü”, olağanüstü genel kurulumuzda görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Tüzüğün hayata geçirilmesiyle, mesleki denetimin ada çapında yayılması ve mimarların kendi şantiyelerinde müellif olarak  çok daha fazla etkin olmalarına yönelik önemli yasal bir altyapı da oluşturulmuş olacaktır. Belediyeler Değişiklik Yasası ile arzu edilen düzeyde ve nitelikte mesleki yapı denetiminin gerçekleşmesinde belediyelerimiz kadar, üyelerimize ve mühendislere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Yeni oluşturulacak denetim sistemiyle güvenli ve nitelikli yapı  elde edilirken, tüm disiplinlere ait denetim süreçleri de belgelenecek ve her bir binanın kapsamlı sicili belediyelerimizde de arşivlenebilecektir.

Uzun yıllardır, gerek odamız, gerekse birlik nezdinde mesleki denetimin yaygınlaşması için çok yoğun çaba sarfeden ve hala uğraşlarını sürdüren Birlik Genel Başkanımız Tunç Adanır’a genel kurulumuza verdiği katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Divan başkanlığını özveriyle yürüten Sn. Mehmet Akanyeti’ye, divan sekreterleri Özge Özbekoğlu ve Ürün Ekenoğlu’na, birlik altında oluşturulan yapı denetimi komisyonunda oda yönetimi adına görev yapan ve tüzüğün hazırlanmasına emek veren Safiye Özaltıner’e ve Ferruh Dülgeroğlu’na, tüm yönetim kurulu üyelerimize ve genel kurula gelerek katkı koyan değerli üyelerimize çok teşekkür ederim.

En kısa sürede, Yetki Kurulu ve Bakanlar Kurulu onay süreçlerini de sonuçlandırmayı hedeflediğimiz  Mimarlar Odası Mesleki Kontrollük Tüzüğü’nün hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla

Mimarlar Odası Başkanı

Kozan Uzunoğlu

Related posts
Odalar

EV TİPİ KONSERVELERDEKİ ÖLÜMCÜL TEHLİKE

3 Mins read
Yaz mevsiminin sonunda evlerde yapılmaya başlanan konserveler hem ekonomik hem de lezzetli bir seçenek olabilmektedir. Ancak evlerde yapılan konserveler maalesef bazı riskleri…
Odalar

II. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı

1 Mins read
KTMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği işbirliğinde 25 Ağustos 2023 tarihinde DAÜ Rauf Raif…
Odalar

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIRASINDA GIDALARIMIZA NE OLUYOR?

4 Mins read
Sıkça elektrik kesintisi yaşadığımız şu günlerde, besin kaynaklarımızı hem sağlıklı tüketebilmek, hem de verimli kullanabilmek adına çok dikkatli olmak gerektiği muhakkaktır. Bu…