KTMMOB Yönetim Kurulu / 54. Dönem 1. Olağanüstü Genel Kurulu (22 Aralık 2021)

Tunç Adanır – KTMMOB Genel Başkanı

Evren Çavdır – KTMMOB Genel Sekreteri

Mert Girgen – KTMMOB Genel Saymanı

Serkan Abbasoğlu – KTMMOB YK Faal Üyesi

Hüdaverdi Tozan – KTMMOB YK Faal Üyesi

Kozan Uzunoğlu – Mimarlar Odası Başkanı

Gürkan Yağcıoğlu – İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

Ali Murat Cellatoğlu – Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı

Ayer Yarkıner – Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Erkut Uluçam – Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

Ahmet İyigün – Orman Mühendisleri Odası Başkanı

Merter Refikoğlu – Şehir Plancıları Odası Başkanı

Halil Göymen – Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı

Halil Erensu – Kimya Mühendisleri Odası Başkanı

Oğuz Vadilili – Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı

Hatice Özsaltık – Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı

Sıdıka Can – Gıda Mühendisleri Odası Başkanı

Cemaliye Özverel – Çevre Mühendisleri Odası Başkanı

Çağdaş Özgece – İç Mimarlar Odası Başkanı

Nevter Zafer Cömert – Peyzaj Mimarları Odası Başkanı