Odalar

İMO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAY SONUCUNU AÇIKLADI

3 Mins read

KTMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştay sonucu hakkındaki açıklaması aşağıda paylaşılmıştır.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat projelerindeki paydaşları “Yasa Düzenleyici Kurumlar: Çalışma Dairesi ve Yerel Yönetimler”, “Yükleniciler”, “Proje Yöneticileri”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları” ve “Akademisyenler” olarak gruplandırmıştır. Bu gruplar, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki sıkıntıları ve geliştirilmesi gereken alanları dört soruya cevap arayarak değerlendirmiştir.

1-İşyerlerindeki temel ISG uygulama sorunları nelerdir?

✓ İnşaat tasarımında ve uygulamasında “İSG kültürünün olmayışı” kaynaklı tasarımcı ve uygulamacı tarafından eksik/yanlış yaklaşımlar sergilenmesi

✓ İSG uygulamalarının “örnek olması gereken kuruluşlar tarafından dahi” öncelikler arasına alınmamış olması

✓ Yasal mevzuatın işveren tarafından bilinmemesi ve/veya uygulanmaması ve/veya siyasal iradeye güveni olmamasından dolayı umursamaması

✓ Yaptırım gücü olan Çalışma Dairesi’nin inşaat işyerlerine denetimlerinin çok zayıf olması

✓ Devlet adına denetleme yapan kurumlarda “İSG Denetleme” kurumsal yapısının olmaması ve bu kurumların ilgili paydaş kurumlarla iletişiminin ve işbirliğinin olmaması

✓ İnşaat işinin keşif ve uygulama aşamasında İSG uygulamalarına bütçe ayrılmaması ve bunun denetlemesinin olmaması

✓ İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak yetkilendirilen kişilerin, inşaat işinde yetkin olmamaları ve/veya etkin denetim yapmamaları

✓ İşverenin İSG Politikasının olmaması ve “İSG Uygulama ve Denetleme” kurumsal yapısını bünyesinde oluşturmamış olması

✓ İnşaat işyerinde etkin işveren denetiminin olmaması

✓ Çalışanların İSG farkındalığının olmaması

✓ Kaçak eğitimsiz işçinin inşaat şantiyesinde tehlike oluşturması

✓ Çalışanların büyük kısmında Türkçe dilindeki yetersizliklerinden kaynaklanan iletişim sorunu olması

✓ Ülkedeki “kalifiye işgücü eksikliği” sorunundan dolayı İSG uygulamalarında sıkıntı olması ve işverenin “çalışanın işten ayrılma tehdidini” öne sürerek İSG uygulamasında işçiye baskı uygulamaması

✓ Akademik personelin İSG konusunda bilgisiz olması

✓ Akademik eğitimlerde İSG konusuna önem verilmemesi

2-İşverenlerin ISG yükümlülükleri nelerdir?

✓ İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile İş Yasasının tüm maddelerini işyerinde uygulamak

✓ Yasalara uygun çalışanlar için güvenli işyeri hazırlamak ve sürdürülmesini denetim ve gözetimle sağlamak

✓ Çalışanları ve tüm iş paydaşlarını işyerinin tehlike ve riskleri konusunda bilgilendirip eğitmek

3- Temsil ettiğiniz paydaş grubun ISG konusundaki yetkinliğini değerlendiriniz.

Paydaş grupların kendi yetkinliklerine yaptığı değerlendirmenin ortalaması 2.3/5 olmuştur. Buna gösterilen gerekçeler;

✓ İSG kültürünün oluşmaması ve bunun henüz öncelikler arasında olmaması

✓ Kurumların ve işletmelerin kurumsal yapısının zayıf ve tamamlanmamış olması

✓ İSG konusunda bilgi ve bilinç eksikliği olması

4- Ülkede ISG kültürünün gelişmesi ve kabulü için paydaş grubunuz nasıl katkı koyabilir?

Tüm paydaş gruplar İSG kültürünün oluşup yasaların uygulanması ve etkin denetimin yapılabilmesi için katkı koymaya hazır olduklarını bildirmiştir. Grupların yapabileceklerini beyan ettiği katkılar;

✓ Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak İSG kültürünün geliştirilmesi

✓ 17/6 Belediyeler yasasının yapı denetimi kapsamında ülkemizde uygulanacak projelerin etkin denetimi için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından geliştirilen yapı denetimi portalına yasaların uygulanmasını devlet adına denetimini yapma yetkisi olan Çalışma Dairesinin de dahil olması

✓ Her sektörde tüm yönetici ve çalışan seviyesine uygun geniş kapsamlı eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması ve ödül/ takdir sisteminin kurulmasına katkı yapılması

✓ İSG Uygulamalarının etkin hale getirilmesi ve denetlenmesi için kurumlarda İSG Birimlerinin kurulması ve bu birimlere yetkin personel atanması/istihdam edilmesi

✓ Meslekiçi eğitim programı uygulayan kurumlarda İSG’nin müfredatın parçası yapılması

✓ İlköğretimden itibaren eğitim müfredatlarına İSG bilincini geliştirici çalışmaların yerleşmesi için çalışma yapılması

✓ İSG Uzmanlarının mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi için çalışma yapılması

✓ Özellikle 3. Uyruklu iş gücünde yaşanan dil problemine çözüm bulunması için çalışma başlatılması

✓ Statistiki verilerin geliştirilmesi ve güncellenmesi

Related posts
Odalar

EMO LABORATUVARI AKREDİTASYON KURULUŞU TARAFINDAN DENETLENEREK TEKRARDAN TESCİLLENDİ

1 Mins read
KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası olarak kamu menfaati korunarak yürütülen, tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşması adına yapılan ithalat öncesi denetimlerin önemli bir parçasını oluşturan…
Odalar

TÜRKAK AKREDİTASYON DENETLEMESİ BAŞARIYLA GEÇİLDİ

1 Mins read
İnşaat Mühendisleri Odası Laboratuvarı, Türkak Akreditasyon Denetlemesini Başarıyla Geçti İnşaat Mühendisleri Odası Laboratuvarı, 8 Mayıs 2024 tarihinde Türkak tarafından gerçekleştirilen akreditasyon denetlemesini…
Odalar

PMO ETKİNLİK DUYURUSU

1 Mins read
“Dünya Göçmen Kuşlar Günü” nedeniyle 11 Mayıs Cumartesi günü Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde 07.00-08.00 saatleri arasında ortak etkinlik gerçekleştirilecek. Peyzaj Mimarları Odası’nın içinde…