Odalar

GIDA MÜHENDISLERİ OLMADAN GIDA GÜVENLIĞİ SAĞLANAMAZ

2 Mins read

İnsanlar tarafından tüketilecek gıdaların iki temel gerekliliği karşılaması hedeflenmektedir. Bunlardan biri, gıdaların insanların beslenme ihtiyaçlarını sağlaması diğeri ise tüketime sunulan gıdaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilememesidir.  Bu gereklilik ‘Gıda Güvenliği’ olarak ifade edilmekte olup, bu gerekliliğin sağlanması ancak bilginin, etkin yasal düzenlemelerin ve   denetimlerin birlikte var olması ile mümkün olacaktır.

Konunun önemi nedeniyle, Birleşmiş Milletlere bağlı FAO (Dünya Tarım Örgütü) öncülüğünde 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak belirlenmiş ve her yıl farklı temalarla bu konunun önemi vurgulanarak farkındalık yaratmak hedeflenmiştir. Bu çerçevede Dünya Gıda Güvenliği hem gıda sektörü, hem de tüketiciler ile birlikte daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum oluşturmayı gündemde tutmak için oldukça önemli bir fırsattır.

FAO bu yılki Dünya Gıda Güvenliği Günü için “Gıda standartları hayat kurtarıyor” temasını seçmiştir. Gıdaları günlük yaşamlarında düzenli biçimde tüketen bireylerin, tükettikleri gıdaların üretim aşamalarını bilme, kontrol etme şansları yoktur. Bu standartlar gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi, insan sağlığına zararlı maddelerin belirlenmesi ve kontrolü ile gıda kalitesinin ve besin değerinin korunması ve tüketicilerin gıda etiketi bilgilerine güvenmesini sağlamaktadır. Standartlara hayat veren ise kontroldür.

Ülkemizde güvenli gıda üretimi ve ithalatı için gereken denetimler, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler tarafından yürütülmeye çalışılsa da,  uzun yıllardır gittikçe   artan nüfus nedeniyle bu denetimler yetersiz kalmaktadır.  Süt ve et ürünü imalathanelerini, tarımsal üretimleri denetlemekle yükümlü Tarım Bakanlığı’nda ve bağlı dairelerde tek bir gıda mühendisi istihdamı sağlanmamıştır. Bunun yanında birçok belediyede denetimler konuyla ilgili uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yapılmaktadır.

Ülkemizde gıda mühendisliği mesleğinin kamu kurumlarında gerçekten yeterli düzeyde istihdamı ile gıda güvenliği alanında kamusal denetim hizmetlerinin yeterli düzeyde yapılabilmesinin sağlanması bir madalyonun iki yüzü gibidir. Sürekli olarak görmezlikten gelinmesine rağmen biri olmadan diğeri asla mümkün olmaz, olmayacaktır Bizler Gıda Mühendisleri olarak gıda üretiminde gıdanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan güvenli olarak üretilmesi için faaliyet gösteren bir meslek grubuyuz.  Bu üretimlerin de yine uzman kişiler tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

Gıda mühendisinin istihdamı ve gıda üretimi ile uğraşan işyerlerinin yerinde denetimini sağlayacak bir kamu politikası zorunluluktur. Aksi takdirde kimin ne ürettiğinin bilinmediği, üretilen ürünlerin denetiminin yeterli olarak yapılamayacağı aşikardır.

Gıda Mühendisleri Odası olarak halk sağlığının korunmasında ve sağlanmasında mesleğimizi en doğru şekilde icra edebilmek ve kaliteli, güvenli ürünlere erişebilmek için Gıda Güvenliğinde üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri adına gerek Kamu, gerek Belediyelerin takipçisi olduğumuzu hatırlatır, tüm halkımıza güvenli gıdaya erişeceği sağlıklı günler dileriz.

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu (a)

Dr. Beste Oymen Başkan

Related posts
Odalar

EMO LABORATUVARI AKREDİTASYON KURULUŞU TARAFINDAN DENETLENEREK TEKRARDAN TESCİLLENDİ

1 Mins read
KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası olarak kamu menfaati korunarak yürütülen, tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşması adına yapılan ithalat öncesi denetimlerin önemli bir parçasını oluşturan…
Odalar

TÜRKAK AKREDİTASYON DENETLEMESİ BAŞARIYLA GEÇİLDİ

1 Mins read
İnşaat Mühendisleri Odası Laboratuvarı, Türkak Akreditasyon Denetlemesini Başarıyla Geçti İnşaat Mühendisleri Odası Laboratuvarı, 8 Mayıs 2024 tarihinde Türkak tarafından gerçekleştirilen akreditasyon denetlemesini…
Odalar

PMO ETKİNLİK DUYURUSU

1 Mins read
“Dünya Göçmen Kuşlar Günü” nedeniyle 11 Mayıs Cumartesi günü Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde 07.00-08.00 saatleri arasında ortak etkinlik gerçekleştirilecek. Peyzaj Mimarları Odası’nın içinde…