Odalar

BİNAM DEPREME KARŞI GÜVENLİ Mİ?

2 Mins read

– Yaşadığı evin/işyerinin deprem güvenliğinden şüphe eden kişiler ne yapmalı?

– Yapılan incelemeler nelerdir?

– Binanın durumuna göre neler yapılmalı?

1. AŞAMA

 • Binanızın depreme karşı güvenli olup olmadığını öğrenmek için binanızın inşaat mühendisine ulaşınız.
 • Binanızın İnşaat Mühendisi olmaması durumunda (1981 yılı öncesi vizesiz eski yapılar) KTMMOB-İMO’ya kayıtlı kayıtlı bir Faal Üye İnşaat Mühendisi’ne ulaşınız.
 • Yapınız ile ilgili şüphenizi veya herhangi bir değişiklik gözleminizi inşaat mühendisinize aktarınız.

2. AŞAMA

Binanız ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri inceleyen inşaat mühendisiniz binanızı gözlemsel olarak inceleyecektir.

Bu incelemede;

 • Yapının projeye uygun olarak yapılıp/yapılmadığı
 • Mevcut çatlakların yeri ve durumu (varsa)
 • Donatıların korozyon durumları
 • Mühendisin kontrolünde yapılıp/yapılmadığı
 • Binada herhangi bir hareket olup olmadığı değerlendirilir.

İncelemeyi yapan İnşaat Mühendisi taşıyıcı sistemin durumu, çatlakları, korozyon ve oturma vb. durumları göz önünde bulundurulduktan sonra ileri düzey inceleme gerekli olup/olmadığına karar verir.

3. AŞAMA

İnşaat Mühendisiniz ileri düzey bir inceleme yapılmasını uygun bulmuş ise;

         KKTC Deprem Yönetmeliği’ne göre;

 • Taşıyıcı sistemin malzeme kalitesi ile alakalı karot numunesi ve donatı tespit işlemi yapılır.
 • Detaylı röleve çalışması yapılır.
 • Zemin etüd raporu hazırlanır.

Tüm toplanan bilgi ve veriler kullanılanarak İnşaat Mühendisi tarafından analiz yapılır. Analiz sonucunda binanızın taşıyıcı sisteminin bir deprem esnasında performansı ortaya konur.

4. AŞAMA

 • Bina performans analiz sonucuna göre binanızın güvenli olup/olmadığı belirlenir.
 • Binanız güvenli olmadığında ne yapılmalı?
 • Bina güçlendirme veya yeniden yapım seçenekleri mümkün olan en kısa sürede değerlendirilerek güvenli yapı kullanımı sağlanmalıdır.

GÜÇLENDİRME YAPILACAKSA

 • Binanızın güçlendirilmesi ile alakalı uygulama projeleri İnşaat Mühendisi tarafından hazırlanarak vizelenir.
 • İlgili belediyeye ruhsat başvurusunda bulunulur.
 • Güçlendirme projenizin doğru uygulanıp/uygulanmadığı mutlaka İnşaat Mühendisi tarafından kontrol edilmelidir.
 • Güçlendirme aşamasında kullanılan yapı malzemeleri mutlaka test edilmelidir.
Related posts
Odalar

Hileli Tek Ürün Zeytin Yağı mı?

2 Mins read
Gıda olmadan ve beslenmeden  insanların yaşamlarını sürdüremeyecekleri bilinen bir gerçektir. Yaşamı sağlıklı sürdürmek açısından güvenli gıdaya ulaşmak ise kritik bir öneme sahiptir….
Odalar

Güngör’de ne oldu?

3 Mins read
KKTC Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo İnkişaf Dairesi, KKTC Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi İşine Ait çıkılacak ihale ile ilgili teknik ve idari…
Odalar

YILBAŞI SOFRAMIZI TEHLİKELERDEN KORUYALIM

3 Mins read
Yılbaşının yaklaşmasının verdiği heyecanla düzenlenen kalabalık yemeklerde veya dışarıda yenen yemeklerde hazırlıklar saatler öncesinden yapılması gıda zehirlenmesi riskini artırmaktadır. Dikkat edeceğiniz bazı…