Odalar

BİNAM DEPREME KARŞI GÜVENLİ Mİ?

2 Mins read

– Yaşadığı evin/işyerinin deprem güvenliğinden şüphe eden kişiler ne yapmalı?

– Yapılan incelemeler nelerdir?

– Binanın durumuna göre neler yapılmalı?

1. AŞAMA

 • Binanızın depreme karşı güvenli olup olmadığını öğrenmek için binanızın inşaat mühendisine ulaşınız.
 • Binanızın İnşaat Mühendisi olmaması durumunda (1981 yılı öncesi vizesiz eski yapılar) KTMMOB-İMO’ya kayıtlı kayıtlı bir Faal Üye İnşaat Mühendisi’ne ulaşınız.
 • Yapınız ile ilgili şüphenizi veya herhangi bir değişiklik gözleminizi inşaat mühendisinize aktarınız.

2. AŞAMA

Binanız ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri inceleyen inşaat mühendisiniz binanızı gözlemsel olarak inceleyecektir.

Bu incelemede;

 • Yapının projeye uygun olarak yapılıp/yapılmadığı
 • Mevcut çatlakların yeri ve durumu (varsa)
 • Donatıların korozyon durumları
 • Mühendisin kontrolünde yapılıp/yapılmadığı
 • Binada herhangi bir hareket olup olmadığı değerlendirilir.

İncelemeyi yapan İnşaat Mühendisi taşıyıcı sistemin durumu, çatlakları, korozyon ve oturma vb. durumları göz önünde bulundurulduktan sonra ileri düzey inceleme gerekli olup/olmadığına karar verir.

3. AŞAMA

İnşaat Mühendisiniz ileri düzey bir inceleme yapılmasını uygun bulmuş ise;

         KKTC Deprem Yönetmeliği’ne göre;

 • Taşıyıcı sistemin malzeme kalitesi ile alakalı karot numunesi ve donatı tespit işlemi yapılır.
 • Detaylı röleve çalışması yapılır.
 • Zemin etüd raporu hazırlanır.

Tüm toplanan bilgi ve veriler kullanılanarak İnşaat Mühendisi tarafından analiz yapılır. Analiz sonucunda binanızın taşıyıcı sisteminin bir deprem esnasında performansı ortaya konur.

4. AŞAMA

 • Bina performans analiz sonucuna göre binanızın güvenli olup/olmadığı belirlenir.
 • Binanız güvenli olmadığında ne yapılmalı?
 • Bina güçlendirme veya yeniden yapım seçenekleri mümkün olan en kısa sürede değerlendirilerek güvenli yapı kullanımı sağlanmalıdır.

GÜÇLENDİRME YAPILACAKSA

 • Binanızın güçlendirilmesi ile alakalı uygulama projeleri İnşaat Mühendisi tarafından hazırlanarak vizelenir.
 • İlgili belediyeye ruhsat başvurusunda bulunulur.
 • Güçlendirme projenizin doğru uygulanıp/uygulanmadığı mutlaka İnşaat Mühendisi tarafından kontrol edilmelidir.
 • Güçlendirme aşamasında kullanılan yapı malzemeleri mutlaka test edilmelidir.
Related posts
Odalar

23 Mart 2023 Dünya Meteoroloji Günü Mesajı 

4 Mins read
Birleşmiş Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı ana sözleşmesinin, yürürlüğe girdiği tarih olan 23 Mart (1950) her yıl  Dünya Meteoroloji günü…
Odalar

FARKINDALIĞI ARTIRARAK DEĞİŞİMİ HIZLANDIRMALIYIZ

2 Mins read
Canlıların yaşaması için hayati öneme sahip olan su, en küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, biyolojik yaşamı ve bütün insan…
Odalar

KTMMOB'ye bağlı Mimarlar Odası Olağanüstü Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

2 Mins read
Değerli Üyelerimiz, Bilindiği üzere, 11 Mart 2023 Cumartesi günü, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda “Mimarlar Odası Mesleki Kontrollük Tüzüğü” gündemiyle 54. Dönem 2….