Skip to main content

 

KTMMOB Yönetim Kurulu: 2016 - 2018 (52. Dönem)

Selcan Akyel - KTMMOB Genel Başkan

Sümer Kaya - KTMMOB Genel Sekreteri  

Mete Keleş - KTMMOB Genel Saymanı

Özgenç Yücesan - KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Ozan Özuyanık - KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

Hatice Özsaltık  - Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı

Doğuç Veysioğlu - Çevre Mühendisleri Odası Başkanı 

Mert Girgen - Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı                                          

Arcan Ekdal - Endüstri Mühendisleri Odası Başkanı

Naile Soyel - Gıda Mühendisleri Odası Başkanı

Biler Demircioğlu - İç Mimarlar Odası Başkanı                                                  

Seran Aysal - İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

Derviş Somuncuoğlu - Kimya Mühendisleri Odası Başkanı 

Birol Karaman- Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı 

Emir Taşçıoğlu - Makina Mühendisleri Odası Başkanı 

Mediha Orun Sarp - Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı 

Türker Aktaç - Mimarlar Odası Başkanı 

İrfan Tansel Demir - Orman Mühendisleri Odası Başkanı

Buket Asilsoy - Peyzaj Mimarları Odası

Merter Refikoğlu - Şehir Plancıları Odası Başkanı 

Mehmet Ercilasun  - Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı