Skip to main content

YERBİLİM MÜHENDİSLERİ ODASI

2016 - 2018  Yönetim Kurulu

Birol Karaman - Oda Başkanı

Gizem Bengüsu  - Oda Yazmanı

Tuncay Nazıroğlu - Oda Saymanı

Ayşen Albayrak Kumsal - OdaYönetim Kurulu Faal Üyesi

Hilmi Dindar - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Şifa Doğan - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Erol Can İnce - Oda  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Tünay Bengüsu - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Halil Erdim - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Oğuz Vadilili - Oda Denetleme Kurulu Üyesi