Skip to main content

YERBİLİM MÜHENDİSLERİ ODASI

2018 - 2020  Yönetim Kurulu

Oğuz Vadilili - Oda Başkanı

Naim Korkmazcan  - Oda Yazmanı

Erol Can İnce - Oda Saymanı

Arif Özyankı- OdaYönetim Kurulu Faal Üyesi

Beste Arslan - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Turhan Öznesil - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Elif Biryılmaz - Oda  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mehmet Necder - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Ertan Akün - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Hilmi Dindar  - Oda Denetleme Kurulu Üyesi