Skip to main content

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Oda Hakkında

1974 yılında kurulmuş olan KTMMOB, Şehir Plancıları Odası,  3/12/1962 tarihinde kurulan " ve 5/4/1970 tarihinde "Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği” ne donüştürülen orgüt şemsiyesi altındaki, tüzel kişiliğe sahip meslek odalardan birisidir. Kuzey  Kıbrıs’taki planlama mesleğinden sorumludur ve Kuzey Kıbrıs’ta meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olan Şehir Plancısı ve Yüksek Şehir Plancılarını bünyesinde toplamaktadır. Faaliyetlerini Oda Tüzüğü hükümleri ile 21/2005 sayılı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasına bağlı olarak  yürütmektedir.

 

Kuruluş Tarihi

1974

 

Odanın Amaçları

Dünyada  ve ülkemizde değişen  koşullarda , insan yerleşmelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlama amacına yönelik olarak gereklerini yerine getirebilmek için planlama  bilim, sanat ve tekniğini  geliştirmek,  planlamanın  ülkenin sosyal, ekonomik ve politik yapısında rolünü etkin ve etkili hale getirmek, kamu yararına uygulanmasını ve eşgüdümünü sağlanmak, amacı ile

- Üyelerin bilgi ve görgülerini artırmak,

- Şehir Planlaması mesleğinin uygulanmasını denetlemek,

- Plancıların, planlama konuları ve politikaları ile ilgili görüşlerini vermek,

- Oda amaçlarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli gördüğü eylemlerde bulunmak,

- Üyeler arası sosyal ilişki ve eylemleri geliştirmek ve eşgüdüm sağlamak,

- Üyelerin onur ve haysiyetini ve haklarını korumak;

- Diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile kamu ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapmak

 

Üye Sayısı

-

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2020-2022 Dönemi

Merter Refikoğlu - Oda Başkanı

Sinem Sevindik - Oda Sekreteri

Feriha Binici - Oda Saymanı

Berkay Ramiz - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Gizem Caner - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Elda İstillozlu - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ayça Soygür Çıralı - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Can Kara - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Layık Topcan Mesutoğlu - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Ali İsmail Kanlı - Oda Denetleme Kurulu Üyesi

 

İletişim

Adres : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.     : 0392 2285210

Fax     : 0392 2285151

E-mail :       : www.ktspo.org