Skip to main content

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Oda Hakkında

1974 yılında kurulmuş olan KTMMOB, Şehir Plancıları Odası,  3/12/1962 tarihinde kurulan " ve 5/4/1970 tarihinde "Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği” ne donüştürülen orgüt şemsiyesi altındaki, tüzel kişiliğe sahip meslek odalardan birisidir. Kuzey  Kıbrıs’taki planlama mesleğinden sorumludur ve Kuzey Kıbrıs’ta meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olan Şehir Plancısı ve Yüksek Şehir Plancılarını bünyesinde toplamaktadır. Faaliyetlerini Oda Tüzüğü hükümleri ile 21/2005 sayılı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasına bağlı olarak  yürütmektedir.

 

Kuruluş Tarihi

1974

 

Odanın Amaçları

Dünyada  ve ülkemizde değişen  koşullarda , insan yerleşmelerinin sürdürülebilir gelişmesini sağlama amacına yönelik olarak gereklerini yerine getirebilmek için planlama  bilim, sanat ve tekniğini  geliştirmek,  planlamanın  ülkenin sosyal, ekonomik ve politik yapısında rolünü etkin ve etkili hale getirmek, kamu yararına uygulanmasını ve eşgüdümünü sağlanmak, amacı ile

§ Üyelerin bilgi ve görgülerini artırmak,

§ Şehir Planlaması mesleğinin uygulanmasını denetlemek,

§ Plancıların, planlama konuları ve politikaları ile ilgili görüşlerini vermek,

§ Oda amaçlarına ve yurürürlükteki yasalara uygun olarak gerekli gördüğü

eylemlerde bulunmak,

§ Üyeler arası sosyal ilişki ve eylemleri geliştirmek ve eşgüdüm sağlamak,

§ Üyelerin onur ve haysiyetini ve haklarını korumak;

§ Diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile kamu ve toplumsal çıkarlar

doğrultusunda işbirliği yapmak

 

 

 

Üye Sayısı

-

 

Oda Yönetim Kurulu Üyeleri

2016-2018 Dönemi

 

Başkan    Merter Refikoğlu

Sekreter   Elda İstillozlu

Sayman   İrem Aktepe

Faal Üye  Can Kara

Faal Üye  Berkay Ramiz

Yedek      Sinem Sevindik Üçöz

Yedek      Önel Altay

Denetleme Layık Mesutoğlu

Denetleme Ali İsmail Kanlı

 

İletişim

Adres : 1, Şht İbrahim Ali Sokak,Çağlayan, Lefkoşa, KIBRIS.

Tel.     : 0392 2285210

Fax     : 0392 2285151

E-mail :       : www.ktspo.org