Skip to main content

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

Endüstri Mühendisleri, 2004 yılına kadar K.T.M.M.O.B. üyesi olan Makina Mühendisleri Odası (M.M.O.) çatısı altında aktif olarak yer almışlardır.16 Aralık 2004’te M.M.O.’dan ayrılarak, 23 kurucu üyenin katılımıyla Endüstri Mühendisleri Odası (ENMO) olarak kurulmuştur.

 

Kuruluş Tarihi

2004

 

Odanın Amaçları

Kuruluş amacı, Endüstri Mühendisliği meslek dalını ülkemize tanıtmak, mesleği uygulamak ve haklarını korumak, mevcut olan Endüstri Mühendislerini bir çatı altında toplamaktır.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Elektrik Mühendisleri Odası  2018 - 2020 Yönetim Kurulu

Görkem Çelik - Oda Başkanı

Ali Murat Cellatoğlu - Oda Yazmanı

Mehmet Toycan - Oda Saymanı

Üner Kutalmış - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Samet Biricik - Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi

Buğra Gazioğlu - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Zeka Fındık - Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

Çevre Mühendisleri Odası Ocak 2004 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan önce üyelerimiz faaliyetlerini İnşaat Mühendisleri Odası çatısı altında gerçekleştirmişlerdir.

 

Kuruluş Tarihi

Ocak 2004

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Hakkında

1993  yılında  kurulan Bilgisayar Mühendisleri  Odası (BMO) tüzel kişiliğe sahip  kamu yararına hizmet veren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bilgisayar Mühendislerini bünyesinde toplayan BMO, KTMMOB çatısı altında çalışan  14 meslek odasından biridir. Merkezi Lefkoşa ‘da olan BMO, merkezde yaptığı çalışmaların yanısıra üniversitelerimizde gönüllü üyelerimizin oluşturduğu temsiliciliklerde de  üniversitedeki üylerimiz  ile ilişkilerimizi geliştirmek, gerekli gördüğü aktiviteleri düzenlemek  ve üye sayısını artırmak için çalışmaktadır.

 

Subscribe to Odalar