Skip to main content

BASIN AÇIKLAMASI

KKTC ‘nin ilgili RESMİ KURUMLARI , MESLEK ODALARI ve KTMMOB yok sayılarak dışarıdan destek aranması kabul edilemezdir!

• “Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş’ın Mart- Nisan 2017’de planlama çalışmalarının tamamlanacağını açıklaması ve bununla ilgili meslek odaları ile görüşülmeden TC Şehircilik Bakanlığından katkı alınacağını ifade etmesi ülkemizde bu konuda eğitim ve deneyimi olan birçok teknik insanın çalışmalarını yok saymak demektir.”

Sürecin her aşamasında, oluşan her platformda yaptığımız uyarılara, dikkate getirdiğimiz oluşacak olumsuzluklara ve vatandaşın tüm karşı duruşuna rağmen Girne 2. Bölge Emirname değişikliğini gerçekleştirmekte ısrar edilmiş ve sonrasında da önce mahkeme tarafından ara emri verilmiş ve ardından değişiklik mahkeme kararıyla tamamen iptal edilmiştir. 

Yapılan uyarılara rağmen alınan kararların devamında ısrar edilirse sonucunda hukuk yoluna gidilmesi de hukuk devleti düzeninin bir parçasıdır. Başbakan yardımcısı Sn. Serdar Denktaş’ın ortada yayınlanmaya hazır herhangi bir İmar Planı yokken, ülkedeki tüm emirnamelerin kaldırılacağı yönündeki açıklaması; ülkedeki belirsizlik ortamına katkı sağlayan ve sürekli emirname değişiklikleriyle kaosa sürüklenip plansızlığa itilen yeni bir süreçten başka bir şeye hizmet etmez.

Revize edilmesi söz konusu olan 55/1989 sayılı İmar Yasası kapsamında yaygın ve hızlı gelişmeyi kontrol altına alıp imar planları hazırlanana kadar geçecek sürede geçici önlem almak üzere kullanılan emirnameler bile kentleri ve çevreyi koruma noktasında yetersiz kalmaktayken bunun tamamen kaldırılıp ülkeyi Fasıl 96’yla idare edeceğini iddia etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Unutulmamalıdır ki Fasıl 96 Yolları ve Binaları Düzenleme Yasası’dır. Herhangi bir plan değildir. Öte yandan ülkenin planlı bir şekilde yönetilmesini Fasıl 96 ile sağlamak mümkün değildir. Bunun içindir ki imar planları çıkarılana kadar bölgeleri düzenlemek için emirnameler çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur.. Bu emirnamelerin hemen arkasından yapılması gereken imar planları yapılmamış bunun yerine, yıllar içerisinde birçok değişikliğe uğratılıp ülkede imar kaosları yaratılmış olsa da bazı bölgeler için koruma ve düzenleme niteliği taşımaya devam etmektedir. 

Ülkesel Fizik Plan (ÜFP) sürecinde olduğu gibi katılımcılık sağlanarak, gerekirse destek alınarak İmar planları tamamlanmalı ve yasada belirtilen hukuki süreçler sonrasında yayınlanmalıdır. Buna yönelik çalışmalarla ilgili daha fazla vakit kaybedilmeden emirnamelerle imarın yönetilmesi düzeni ortadan kaldırılmalıdır.

Süreç içerisinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş’ın Mart- Nisan 2017’de planlama çalışmalarının tamamlanacağını açıklaması olumlu bir adımdır. Ancak bununla ilgili olan meslek odaları ile görüşülmeden TC Şehircilik Bakanlığından katkı alınacağını ifade etmesi ülkemizde bu konuda eğitim ve deneyimi olan birçok teknik insanın çalışmalarını yok saymak anlamına gelmiştir.

Ama bunun da ötesinde bu açıklama teknik, hukuki ve ekonomik bakımdan da ulaşılabilir bir hedef değildir. Planlama makamı,

asli görevi olan plan yapmaya odaklanmak ve bunu yaparken Yerel Yönetimleri ve en önemlisi halkın da katılımını sağlamak süretiyle, öngörülen imar planlarının en erken zamanda hazırlanması için ilgili meslek odalaraı ile birlikte teknik çalışmaları yapıp uygulamaya koyacak ortamı sağlamalıdır. Bununla ilgili olarak halkın önüne de gerçekçi ve ulaşılabilir bir program koymalıdır.

Artık ana hedef; bilimsel temellere, sağlıklı bilgi ve doğru verilere dayalı, şeffaf, toplumun tüm kesimlerini sürece dahil eden, çağdaş planlama anlayışını harekete geçirmek olmalıdır. Bunun için de Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunun altını bir kez daha çizeriz. 

KTMMOB olarak imarla ilgili yapılması gerekenleri daha önce hem söylemiş hem de uygulamaya yardımcı olmuş bir örgüt olarak gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak adına yeniden vurgulamak ve ülkeyi yönetenlerin de bu hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamak amacı ile aşağıdaki maddeleri dikkate almalarını talep ederiz. Bu çerçevede;

1. Tüm emirname değişikliklerinin askıya alınması, 
2. Ülkesel Fizik Planda ortaya konan hedefler doğrultusunda İmar Yasası’nın günün koşullarına uygun olarak revize edilmesi, 
3. İmar Planlarının katılımcı bir biçimde ülkemizde hazırlanarak yürürlüğe konması ve emirnameler düzenine son verilmesi. 
Tekrar etmekte fayda var ki hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan, imar planları hazırlanmadan tüm emirnamalerin kaldırılmasıkararı ülke adına felakettir. 


Saygılarımızla… 
KTMMOB Birlik Yönetim Kurulu