Skip to main content

ASİL KÖYLÜ HEYKELİ HAKKINDA KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Birliğimiz, Girne Bölgesinde orman arazisi üzerine bir süredir basında ve birçok farklı mecrada kamuoyunda gündem oluşturulmaya çalışılan “Heykel” adı altında farklı fonksiyonları içerisinde barındırdığı anlaşılan inşaat faaliyetinin topluma benimsetme sürecini yakından takip etmektedir. Birliğimize bağlı ilgili odalarımız da mesleki disiplinleri içerisinde bahse konu heykel inşaatı ve etkileriyle ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Konunun kamuoyu gündemine getirildiği ilk dönemde (Mayıs 2021) Birliğimizin, Orman Dairesinden talep ettiği ve tarafımıza ulaşan bilgilendirme yazısı (ORD..E604/16.07.21-ekte) ve yürürlükteki mevzuatlar birlikte değerlendirildiğinde çıkan sonuç özetle aşağıdadır;

  1. Orman Dairesi ve Girne Belediyesi arasında imzalanan protokol (PO4/3/2021) ormanın doğal yapısına ve çevreye zarar vermeden “spor ve rekreasyon alını” düzenlenmesi amaçlıdır.
  2. Portokol, Orman Dairesinin iznine ve onayına tabi orman arazisinin çevre emniyeti için yapılacak telleme ve yürüyüş yolları haricinde inşai faaliyete izin vermemektedir.
  3. Orman Dairesi yazısında ifade ettiği şekliyle “Devasa Heykel" yapılması protokol kapsamında söz konusu olmadığı gibi, böylesi bir yapı ormanı da tahrip edecektir.  
  4. Konum olarak heykel inşaatının yapma hayali kurulan orman arazisi inşaata kapalıdır.
  5. Yukarıdaki maddeler ve yürürlükteki birden çok kısıtlayıcı mevzuat nedeniyle herhangi bir inşaat izin alınması ve/veya verilmesi ve/veya inşaat yapılması mümkün olmadığı nettir.

KTMMOB; Ülkemizde enerjimizi olmayacak işlere, gündemi meşgul eden ve ormanımızı tahrip edecek kişisel ve/veya zümresel hayalleri gerçekleştirmek için harcamak yerine, adamızda geriye kalan sayılı doğal güzellikteki ormanlarımızı korumaya harcamamız gerektiğini değerlendirmektedir. Ve unutmamalıyız ki geleceğe bırakacağımız en güzel eserler doğal zenginliklerimiz olan ormanlarımızdır. Birliğimiz, adamızın sahip olduğu en önemli değerlerden biri olan ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi mücadelesinin tarafında olacaktır. Kamuoyunun bilgisine. (18.07.2021)

 

KTMMOB

Yönetim Kurulu (a)

 

Seran Aysal

Genel Başkan

 

..

     

..