Skip to main content

 BMBP KTMMOB’ni ziyaret etti.

.

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP)  Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

BMBP adına kurucu üyelerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) temsilcilerinin katıldığı ziyarette KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın yanı sıra Birliğin Genel Sekreteri Tunç Adanır,  Genel Sayman Mert Girgen ve KTMMOB Danışman Üyesi ve önceki başkan Selcan Akyel görüşme gerçekleşmiştir.

Görüşmede; BMBP’ın tekrar kurulma amacı, kuruluş ilkeleri, faaliyetleri, mücadele hedefleri, toplumsal kaygıları aktarılmıştır. Görüşmede ayrıca gündemdeki konular, Kıbrıs konusu ve görüşme süreci, ülkedeki genel sorunlar üzerine geniş bir değerlendirme yapılmıştır. KTMMOB’nin gündem ve ülke sorunları hakkındaki görüşü, son dönemde toplumsal ve mesleki mücadele ettiği konularda detaylı bilgi paylaşılmış ve Birlik başkanlığının BMBP faaliyetler ile ilgili düşünceleri aktarılmıştır. KTMMOB ve BMBP toplumsal konularda ortak mücadele zeminin oluşturulması için görüşmeye devam etmesi değerlendirilmiştir.