Skip to main content

KTMMOB örgütlülüğünde 60 yıldır Mesleğimize, Birliğimize, Toplumumuza sahip çıkıyoruz!

.

KTMMOB örgütlülüğünde 60 yıldır Mesleğimize, Birliğimize, Toplumumuza sahip çıkıyoruz!

Kıbrıslı Türk Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları, toplumun gelişimine örgütlü katkı vermek amacıyla 3 Aralık 1960’da bir araya gelmiş ve gerçekleşen ilk Genel Kurul toplantısında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği adı ile Dernekler Yasası altında ilk örgütlü yapısını kurmuştur. Birlik çatısında odaların sayısının artması ile, 5 Nisan 1970 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, ismini Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) olarak değiştirmiştir. 1976 ve 2005 yılları arasındaki yasal düzenlemelerle KTMMOB, yasa ile kurulmuş tüzel kişiliğe sahip, kamu yararına hizmet veren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü haline gelmiştir. Bilindiği üzere, geleneksel olarak, ilk Genel Kurulun gerçekleştiği Aralık ayının ilk haftası KTMMOB’nin kuruluşunu çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız. Bu yıl salgın nedeniyle gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliklerimizi ertelemek zorunda kaldık.  

KTMMOB 60. Yılında geldiği aşamada, 15 Meslek Odası, 30 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 4600 aşkın temsil ettiği üyesi ile KKTC’deki en büyük meslek örgütlerinden biridir.

Üniversite mezuniyeti sonrası meslek odamıza kayıt ile kazandığımız mesleki ünvanlarımızı, evrensel ilkelere ve etik değerlere bağlı yürütmeye, mesleğimize, ülkemize ve insanlığa yararlı olmaya adayan ve yemin eden bizler için Mesleklerimiz Onurumuzdur!

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının hak ve çıkarlarını koruyup, bunları toplumun yararı ile en iyi şekilde harmanlayarak gelişmesi için çalışan, bilim temelinde, emekten yana, topluma ışık tutmak için çevre ve kamu yararına teknik raporlar hazırlayan, bilimsel çalışmalar ve etkinlikler düzenleyip kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağlayan, açılan davalarla hukukun üstünlüğünü yok sayanlara hukuk devletini hatırlatan, bunların yanında toplumumuz için eşitlik, adalet ve barış talebini dile getiren, toplumsal değerlerin korunması ve geliştirilmesi için dayanışma çağrısı yapan ve mücadele eden Birliğimiz Onurumuzdur!

Kıbrıs adasında uzun yıllar boyunca her türlü baskıya ve müdahaleye rağmen kimlik, varlık, kültür ve değerlerini koruyarak bu topraklarda tutunma mücadelesi veren, toplumsal birliğini koruyan, Atatürk ilkelerine bağlı, özgürlüğünden, laiklikten ve demokratlığından taviz vermeyen Kıbrıs Türk Toplumunun tüm benliği ile benimsediği Toplum Değerlerimiz Onurumuzdur!      

KTMMOB örgütlülüğünde devlet ve belediye kadrolarında, özel sektörde, üniversite akademik kadrolarında hizmet veren, emekli, çalışmayan (işsiz) tüm üyelerimizle 60 yıldır omuz omuza Mesleğimize, Birliğimize, Toplumumuza sahip çıkıyoruz. Meslek örgütümüz KTMMOB’nin 60. Kuruluş yılı kutlu olsun. (07.12.2020)

 

Seran Aysal

Genel Başkan