Skip to main content

BTHK Çalışmaları Değerlendirildi

.

KTMMOB, KTTO ve KTSO ortak belirlediği üye ile temsil edildiği Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun Elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, satışı, kurulması, işletilmesi, frekans dahil kıt kaynakların planlaması ve tahsisi ile bu konulara ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmaları değerlendirildi.

Genel Başkan Seran Aysal Başkanlığında, KTMMOB Genel Sekreteri, Elektrik Mühendisleri Odası ve Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanları ile KTMMOB BTHK üyesi Doç. Dr. Mehmet Toycan’ın katıldığı toplantıda, BTHK  çalışmaları, uygulamaları, kararları ve gündemdeki konuları detaylı olarak aktarıldı ve değerlendirildi.