Skip to main content

Başbakan Tatar ile Salgın ve sonrasında "İnşaat Sektörü"  değerlendirildi

.

Ülkemizde de Covid 19 ile mücadele kapsamında, karantina sürecindeki bir çok sektör ile birlikte inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları değerlendirmek üzere Başbakan Ersin Tatar ile İnşaat sektörü temsilcilerinin katılımı ile ortak toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya KTMMOB Genel Başkanımız Seran Aysal, K.T.İnşaat Müteahhitler Birliği, K.T.İnşaat Taşeronları Birliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanlarının  katılımıyla İnşaat sektörü ve salgının kontrol altına alınması sonrasında açılmasına yönelik sürecin yönetilmesine yönelik Başbakan ve bürokratlarına görüş ve öneriler aktarıldı.

Başkan Aysal toplantıda sektörün faaliyete geçebilmesi için özetle; Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ve KTTB görüşünün olumlu olması ve onay verilmesi, tüm sağlık altyapısının hazır olması gerektiğini belirtti. Yeni bir süreç başlayacağını ve bu süreçte gerek mevzuat gerekse genel uygulamaları görmezden geldiğimiz, uygulamadığımız ve denetlemediğimiz modelin terk edilmesi gerektiğinin, hem yasal sorumlulukların hem genel uygulamaları hem de gerekli sağlık ve iş güvenliği tedbirlerin alınması gerektiğini bu koşulları sağlamadan faaliyete geçilmesinin öneminin altını çizdi. Çalışma Bakanlığı bünyesindeki İSG Biriminin kurumsallaşması gerektiği belirttiği konuşmasında, yasal zorunluk olan İSG Risk Değerlendirme raporlarının mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, salgın da düşünülerek eylem planlarının oluşturulması gerekliliği aktarıldı. Bu konuda KTMMOB -İSG BİR çalıştığını ve tedbirlerin dünyadaki uygulamalarda dikkate alınarak belirlenmesi çalışıldığı ve tamamlanmak üzere olduğu bilgisi verildi. Devlet ve sektör temsilcilerinin katılımıyla daha geniş toplantı yapılarak kararların son şeklinin verilmesi için gerekli.

Toplantıda ayrıca; İSG Kurulunun aktif edilmesinin önemi, şantiye denetimlerinin nasıl yapılacağı, çalışanların bilgilendirme ve eğitim çalışmaları ve orta vadede sektörde yaşanacak daralmanın nasıl açılabileceği konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Devlet ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İSG Kurulunun genişletilerek toplantıya çağrılması ve tedbirlerin son şeklinin verilmesi için gerekli adımın hafta başı atılması bekleniyor.