Skip to main content

KTMMOB'den BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME

12 Nisan 2020 tarihinde “Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü“ ile iş yeri faaliyeti durdurulan sigortalıların desteklenmesi hedeflendiği belirtilerek yayınlanmıştı. Resmi Gazete’de yayınlandığı zaman daha net görülecek olmakla birlikte, 15 Nisan 2020 tarihli Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamalardan söz konusu tüzükte destek kapsamının genişletileceği anlaşılmaktadır.

Genişletilen kapsamda, tüzükte belirlenen koşullar ve sektörlerdeki çalışan statüsündeki tüm üyelerimiz, işveren statüsünde olan üyelerimizin kadrosundaki tüm sigortalı çalışanları ve özellikle kendi namına çalışan (serbest mimar / mühendis) ve serbest meslek icra ederken kadrosunda sadece bir sigortalı çalışanı (mimar/mühendis/diğer) olan üyelerimizin de destekleneceği bilgisi paylaşılmıştır.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, prensip olarak; acil hizmetler kapsamında görev alan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının hizmet karşılıklarının tam olarak karşılanması, faaliyetleri durdurulan kamu, serbest, özel sektörde işveren, işvereni tarafından devlete karşı yükümlülükleri yerine getirilsin veya getirilmesin tüm çalışanların, işsiz ve öğrenciler dahil ülkemizde bulunan bireylerin tümünün ötekileştirilmeden acil ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak, sağlık hizmetinden yararlanacak şekilde, adalet ve eşitlik prensibi ile hane halkı dikkate alınarak desteklenmesi gerektiği görüşünü ifade etmiştir ve etmeye devam edecektir.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte statülere, bireylerin nerede çalıştığına, mesleki ehliyetine bakılmaksızın, herhangi bir koşula bağlı toplumsal kutuplaşmaya yol açacak kararlar alınmamasının önemini hatırlattık, sosyal ve psikolojik boyutu ile de krizin yönetilmesi gerektiğini ifade ettik. O nedenle belirlenen miktarın gerçek anlamıyla bir destekten uzak bir rakam olmasına rağmen, alınan kararlar ve uygulamalarla yaratılan kutuplaşma ve ötekileştirme hissini bir nebze olsun gidermiş olmasını ümit ederim.

Koşula bağlanan veya kapsama alınmayan bireylerinde bir an önce farklı destek paketleri ile acil ve temel ihtiyaçlarının karşılamaları için desteklenmesi amacıyla çalışma yapılıp kaynak yaratılmalıdır. Yeterli kaynak yaratılamamasının veya çalışanın koşula bağlı desteklenmesinin sebebi kıt kaynaklarımız oluğu ortadadır.  Kıt kaynaklara sahip olmamızın sebeplerine baktığımızda kaynakları heba eden yönetim zaafiyetleri, yetersiz denetim ve göz yummalar yanında krizi bahane ederek kriz öncesi mükellefiyetlerini yerine getirmekten imtina edenlerle, görevini yerine getirmeyenlere ilgili mevzuatta yer alan yaptırımların gerekli kararlılıkla uygulanmadığını da görmekteyiz. Bunların giderilmesi ile kaynak yaratımında daha başarılı olunması sağlanabilir. 

Son olarak, Devlet kaynaklarının ihtiyaç sahibi haneleri ve bireyleri daha uzun süre desteklemekte kullanılabilmesi için açıklanan kapsamda olup da maddi olarak desteğe ihtiyacı olmayan birlik üyelerimizin oluşturulan kaynağa müracaat etmemesinin önemini hatırlatır, sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

 

Seran Aysal

Genel Başkan

16.04.2020