Skip to main content

Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı süreci hakkında Başbakan Sn. Ersin Tatar'a gönderilen ve Basın Toplantısında paylaşılan mektup.

.

Sn. Ersin TATAR

KKTC Başbakanı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanan “Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı” resmi gazetede yayınlanmak üzere  başbakanlığa gönderilmesine müteakip 3 Ocak 2020 tarihinde planla ilgili değerlendirmemizi gerçekleştirdiğimiz görüşmede paylaşmıştık. Devamındaki sürecin fazlasıyla siyasallaşması nedeniyle bir kez de yazılı değerlendirme yapmak gerekliliği gündeme gelmiştir.

Yıllardır ülkemizin plansız yönetilmesinin ve düzensiz yapılaşmasının getirdiği geri dönülemez sorunların yarattığı sonuçlarla günün her anı karşı karşıya kalmakta ve bilimsellikten uzak populist yaklaşımların sonuçlarını yaşamaktayız.

20 Aralık 2019 tarihinde Başbakanlıktaki toplantıya davetiniz ile katılan KTMMOB , toplum faydası ve bilim temelinde her platformda paylaşılan prensipler doğrultusunda İmar Planı sürecine katkı vermek üzere toplantıya katılmıştır. Toplantıda tarafınızdan oluşturulmuş komite çalışmalarını koordine etmek üzere 2 eş başkan (Sn.E.Saner ve Sn. A.Kanlı)  görevlendirdiniz. Malumunuz üzere toplantıda komite çalışma çerçevesi de aşağıdaki şekilde belirlenmişti;

  1. Plan Tasarısının 9 Ağustos 2019 tarihinde Halkın Katılımına Açılan Tasarı baz alınarak çalışmaların yapılması,
  2. Birleşik Kurul sürecindeki Belediyelerin red gerekçeleri ve KTMMOB görüşlerinin bilim temelinde,  kamu ve toplum faydasına değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin plana yansıması,
  3. Verimli tarım arazilerinin imar sınırı dışına alınması
  4. Nufüs ve Konut yoğunluğunun azaltılması

Belirlenen prensipler doğrultusunda 23 Aralık 2019 tarihindeki toplantıya İçişleri Bakanı, Komite Eş Başkanlarının katılımı, 24-25 Aralık 2019 tarihindeki teknik toplantılara sadece 1 Eş başkanın katılımı ile; yukarıda ifade edilen 4 ana prensipte “Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı” İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda Şehir Planlama Dairesi Müdürü ve Plan Ekibi, bölge Belediye Başkanları, Belediye Teknik Ekipleri, Belediye Uzman Danışmanları ve KTMMOBye bağlı ilgili oda temsilcilerinin katılımı ile asgari müştereklerde uzlaşılan noktaların siyasi müdahaleye açık olmaması ilkesi ile iyileştirmeler yapılarak  İmar Planının olumlu yönleri artırılmıştır. KTMMOB görüşlerinin tümü plana yansımamakla birlikte Mağusa ve Yeniboğaziçi sınırlarında daha az ama  İskele sınırlarında toplum faydası ve bilim temelli teknik doğruların daha çok yansıdığı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Kazanılmış haklar baskısı altında planlanan bölgenin bilimden yoksun, ihtiyaç dışı ...vb  “siyasi ve kişi merkezli talepler” komite  toplantılarında azaltılmaya çalışılmıştır.

Toplantı tutanaklarında da kayıt altına alınmış kararlarla Onaylama Makamı gerekli değişiklikleri yaparak Plan tasarısını 27 Aralık 2019 tarihinde gerekli değerlendirmeyi yapmak üzere Birleşik Kurul üyeleri ile paylaşmış, 30 Aralık 2019 tarihin de de Birleşlik Kurul toplantısı gerçekleştirmiştir.

KTMMOB; Başbakanlık makamına olan saygı, komitenin kuruluş amacının siyasi irade kullanılarak sulandırılan planı bilimsellik temeline oturtacak teknik çalışmaya imkan vermek olması ve bunun ilke olarak kabulü, planı komite kararları neticesinde sonuçlandırma sözü ve bilim, adalet ve eşitlik temelli toplum faydasına planın olumlu yönlerinin geliştirilmesine katkı koymak adına katılmıştır.

Malesef ülkemizin içinde bulunduğu gerçekler ortada iken, plansızlığın getirdiği ve her gün yaşanan sorunlar hiç yokmuş gibi, toplumsal fayda bir kenara bırakılıp son günlerde süreç fazlasıyla siyasal zemine kaymıştır.

Gelinen aşamada KTMMOB plana itiraz edenleri; Ülkenin çözüm bekleyen o kadar sorunu varken, daha fazla vakit kaybetmeden enerjimizi verimli kullanmak, 3 yıllık emeği  heba etmeden Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen İmar Planın da; Planlama Bilimi ile örtüşen, Ülkesel Fizik Plan stratejilerine paralel, altyapı gerçekleri, doğal riskleri dikkate alan, enerji ve su’ya ulaşılması talebinin karşılanması, toplum faydasına ortaya konulan hangi gerekçeli vizyon  ve projeksiyon önerilerinin imar planına yansımaması nedeniyle itiraz edildiği net olarak kamuoyu ile paylaşmaya davet eder.

İmar Planı içeriği ile ilgili olmayan söylem ve tartışmalar üzerinden yapılan itirazlarla kamuoyu daha fazla meşgul edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki yaratılan bu ortam devletin bir dairesini yıpratmakla kalmayıp, “seçim”, “oy” ve “siyasi gelecek kaygısı” başta olmak üzere “birilerinin taleplerini yerine getirme baskısına boyun eğen yöneticilerimiz var” söylemlerini haklı çıkartırcasına siyasilere ve devlete olan güveni erozyona uğratmakta, toplumsal birliğe zarar vermektedir.    

Sn.Başbakan; Eğer yukarıda ifade edilen temelde ve oluşturduğunuz komite çalışma prensipleri ile örtüşen içerikte ortaya görüş konulmaksızın, içeriği kamouyu ile paylaşılmayan ve ne olduğu da bilinmeyen itirazlar nedeniyle sürecin belirsizlikte bırakılması kabul edilebilir olmadığı gibi, bu yaratılan ortam ve tartışmaların bölgenin PLANSIZ  olarak TALAN’ına davetiye çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Sizin başkanlığınızda hükümetin bilimsellikten uzak populist yaklaşımlarla ülkemizi yönetmeyeceğine ve bölgenin plansız bırakılması gibi bir hedefi olmadığı inancıyla planlı yaşam için adım atılması yönünde gerekli iradenin ortaya konulmasını beklemekteyiz.

KTMMOB görüşlerini içeren bu mektubun kamuoyu ile paylaşacak olduğunu bilginize getirir, saygılar sunarız.

KTMMOB

Yönetim Kurulu (a)

 

Seran AYSAL

Genel Başkan

Dağıtım: Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Birleşik Kurul Üyeleri, Siyasi Partiler