Skip to main content

Sağlık Bakanı ve Bakanlık Bürokratları KTMMOB’yi ziyaret etti.

.

Sağlık Bakanı Sn. Filiz Besim beraberinde Özel Kalem Müdürü Sn.Başak Ekenoğlu, Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Sn.Katayon Kobat, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Sn.Savaşay Uludağ, Bakanlık Müşavirlerinden Sn. Bora Turgut Muslu ile birlikte KTMMOB’yi ziyaret ettiler.

Genel Başkan Seran Aysal, Genel Sayman Mert Girgen, Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç, Kimya Müh.Odası Başkanı Halil Erensu ve Makina Müh. Odası Başkanı Ahmet Ulubay’ın katılımı ile toplantı gerçekleştirildi. 
Bakanlık bünyesinde yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşıldı. Toplantıda paylaşılan konular ile ilgili KTMMOB ile Bakanlık nasıl bir yol haritası çizileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kamu yararına olan konularda işbirliklerini geliştirmek, tarafların ilgi alanlarına giren konularda ortak çalışmaların yapılması ve ileriye taşınması için görüşmelerin devam ettirilmesi kararı alındı.