Skip to main content

UBP Emirname İle ilgili KTMMOB’den Görüş Talep Etti

 

.

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Sn. Hasan Taçoy ve Şehircilik ve Çevre Komitesi Başkanı Gazimağusa Milletvekili Sn. H.Ersan Saner ve komite üyeleri ile birlikte KTMMOB’yi ziyaret etti.

Ziyarette hazır bulunan KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ve Genel Sayman Mert Girgen ile yapılan görüşmede, Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgelerini kapsayan Emirname taslağı ile ilgili birliğe bağlı odaların görüşleri talep edildi. Başkan Aysal’da talebin odalara paylaşılacağını ve gelen görüşlerin UBP ile de paylaşılacağını ifade etti. Ülkemizdeki çarpık yapılaşma, çevre sorunları ve plansızlığın yarattığı sonuçlar artık ortak akılla, katılımcılıkla ve bilimle harmanlanacak bir planlama ile ele alınması gerekliliğini ve artık vakit kaybedilmeden planlı kentlere ihtiyaç duyduğumuzu aktardı.  Emirnamelerin kısa sürede plana dönüşmesi gerektiğini ifade eden başkan, bu süreç uzayıp imar emirnamelerle yönetilmeye çalışıldıkça kentlerin plansızlığa mahkum edildiğini ifade etti. Her hangi bir konuda çalışmalar halka sunulmadan toplumsal sahiplenmeyi sağlamak için tüm ilgili kurum kuruluş ve örgütlerin paydaş yapılması önemini dikkate getirdi.