Skip to main content

KTMMOB ve Bağlı Oda Saymanlarına Bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

.

53. Dönem çalışma programı çerçevesinde KTMMOB Genel Saymanı Mert Girgen Başkanlığında Birliğe bağlı Odaların Saymanlarına yönelik Birlik Mali Müşaviri tarafından; Yasal mevzuat, mali konular, beyan süreçleri, geçerli olan evraklar, gider ve gelirlerde izlenmesi gereken yöntem, yükümlülükler konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleşmiştir.