Skip to main content

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri KTMMOB’de

.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri Kuzey Kıbrıs’a yaptıkları teknik ve araştırma gezi programları çerçevesinde Şehir Plancıları Odasını ve KTMMOB’yi de ziyaret ettiler ve oda tarafından KTMMOB Konferans salonunda organize edilen şöyleşiye katıldılar.

Söyleşi ve sunum öncesi sırasıyla KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, KTMMOB ilk Başkanı Hakkı Atun ve KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal  ODTÜ öğrencilerini selamlayan birer konuşma gerçekleştirdi ve ardından Şehir Plancısı Sn. Layık Mesutoğlu tarafından KKTC’de Şehir Plancılığı konulu şöyleşi ve sunumunu gerçekleştirdi.

Genel Başkan Aysal konuşmasında özetle; Kuzey Kıbrıs’taki yapılaşma hakkında bilgilendirme yaparak Şehir Plancılarının ve Şehir Plancıları Odasının yaptığı çalışmaların önemini vurguladı, öğrencileri mezun olduklarında gerek KTMMOB gerekse TMMOB çatısında Meslek Odalarına üye olmaları konusunda duyarlı davranmalarını, Odalarının faaliyetlerine yer alarak mesleklerine ve topluma bilim ışığında yön verilmesinin önemini aktardı. Özellikle oluşan rant düzeninin karşısında şehir plancılarının karşı durması ve toplumu bilinçlendirmesi gerektiğini, ODTÜ mezunlarının meslek örgütlerinde etkin yer almalarının, toplumsal konulara duyarlı olmalarının ve kamu faydası için çalışmasını bir gelenek olduğunu hatırlattığı konuşmasını, öğrencilere ve öğretim üyelerini KTMMOB’de görmekten duyduğu memnuniyeti belirtip KTMMOB kapılarının her zaman onlara açık olduğunu ifade etti.