Skip to main content

İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu ile Görüşüldü

.

2018 – 2020 Dönemini kapsayan çalışmalar, hedefler ve çalışma programını hakkında bilgi alış-verişinde bulunmak üzere Birliğe bağlı tüm Oda Yönetim Kurulları ile gerçekleştirilen toplantılar İç Mimarlar Odası ile devam edildi.  Genel Başkan, Genel Sayman ve Yönetim Kurulu Faal üyesi ile  İç Mimarlar Odası başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi. 53. Dönem hedefleri görüşüldü.