Skip to main content

Başkan Aysal:”Dünya İle Bütünleşmek İçin Kapasitemizi Geliştirmeliyiz”

.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın AB desteğiyle yürütmekte olduğu “ Eğitimde Yenilik ve Değişim VI ” hibe programı kapsamında “Yeşil Ekonomi” Hakkında İnşaat Mühendisleri için Farkındalık Yaratmak projesinin FIDIC Semineri gerçekleştirildi.

Seminer açılış bölümü; İMO Başkanı Gürkan YAĞCIOĞLU’nun ardından AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael DOCHERTY ve KTMMOB Başkanı Seran AYSAL’ın konuşması ile başladı. Başkan Aysal yaptığı konuşmada: Kıbrıs’ın Kuzeyinde en erken zamanda çözümü talep ederken ve o yönde mücadele verirken bir taraftan da kendimizi çözüme hazırlamamız gerektiğini ve İMO’nun yürütmekte olduğu proje gibi projelerden de yararlanarak Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlarının kapasitelerini artırmasının önemini dikkate getirdi. Avrupa ve gelişmiş ülkelerde kullanılmakta olan Fidic Sözleşmelerine vakıf mimar ve mühendislerin iş bulma da öncelikli tercih edileceğini ve sektörde söz sahibi olabilmenin bu ve benzeri uluslararası dokümanlara hakim olmaktan geçtiğini belirtti. 3 yıllık projenin 2 yılı tamamlanırken,  tüm birlik üyelerinin projenin yarattığı bu önemli fırsattan yararlanmasını sağlayan oda yönetimini kutlayarak sözlerini tamamladı.”

Uluslararası uzman Louri ISOTALO’nun sunumuyla devam eden seminer bölümüne İMO üyeleri yanında Birliğin birçok Odasına kayıtlı mühendis ve mimarın katılımı ile devam edildi ve etkinlik sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.