Skip to main content

KTMMOB BAŞBAKAN İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal başkanlığında ,Genel Sekreter,Genel Sayman ve Yönetim Kurulu Faal Üyeleri ile Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek; enerji ile ilgili devlet politikası oluşturmanın yol haritası görüşülerek Birliğin gerçekleştirdiği

“KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi Çalıştay” raporu içeren kitabı, KTMMOB tarafından hazırlanan “Binalarda Yangın Mevzuattı” yasallaştırılması prosedürünün başlatılması için taslak çalışmayı, CMC hakkında ilgili Odaların hazırlamış olduğu Teknik Rapor ve önerileri ile AB Projesi kapsamında hazırlanan Eurocodes El Kitabı sunuldu. İnşaatlarda, Yapı denetimi, kamuda çalışan üyelerin durumu, binalarda Isı Yönetmeliği çalışmaları, tüzük ve yasalardaki çelişkilerin giderilmesi ile ilgili öneriler ve gündemdeki konularda görüş alışverişinde bulunulan toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Başbakanlık çatısında yürütülebilecek çalışmalar ve KTMMOB’nin katkı vereceği öncelikli  belirlendi.