Skip to main content

2018 Başkent Lefkoşa İmar Plan Değişiklik (4) Önerisi’ taslak çalışması sunumu

.

KTMMOB’nin daveti ile Şehir Planlama Dairesi ‘2018 Başkent Lefkoşa İmar Plan Değişiklik (4) Önerisi’ taslak çalışması; KTMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, birliğe bağlı oda yöneticileri ve odaların imar planı ile ilgili komitelerde görev alan üyelerinin katılımı ile bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

Birlik Başkanı Seran Aysal ve Daire Müdürü Türkmen Yiğitcan açılış konuşmaları ile başlayan bilgilendirme kapsamında Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişikliği; Lefkoşa, Gönyeli, Alayköy Belediye hudutları içerisinde Lefkoşa, Gönyeli, Hamitköy, Alayköy, Haspolat  ve Kanlıköy yerleşimlerinde Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanan “2018 Başkent Lefkoşa İmar Planı Değişiklik (4) Önerisini” taslağı çalışması sunulmuştur.

Bilgilendirme katılımcılar ve daire yetkililerinin taslak çalışma üzerine gerçekleşen tartışma ile tamamlandı.