Skip to main content

KKTC Enerji Planlaması ve Elektrik Üretim Alternatiflerinin İrdelenmesi” Seminer ve Çalıştayı Geniş Katılım ile Düzenlendi

.

 

Lefkoşa’da düzenlenen Seminer ve Çalıştay’ın açılışında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ve KTMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Düzenleme Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu açılış konuşmaları yaptı. TMMOB EMO Başkan ve yöneticilerinin de katıldığı seminer ve çalıştay tamamlandı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal yaptığı konuşma özeti; 

“Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kayıplarının etkisini her geçen gün daha da hissettikleri bir ortamda vatandaşın özellikle olumsuz etkilendiği en önemli konunun enerji olduğunu kaydetti. Yılların yanlış politikları ile üretimden uzaklaştırılan Kıbrıs Türkü, neredeyse tamamına yakını dışa bağımlı hale getirilen Kıbrıs Türk ekonomisindeki ekonomik faaliyetlerin önemli kalemlerinin dövizle gerçekleştiği ülkemizde, krizin ana kaynağı olan Türkiye’den daha fazla ve  daha ciddi şekilde TL’nin değer kaybının etkisini her geçen gün artarak hissetmektedir. Dünya ülkelerin ucuz enerjiye ulaşmanın yollarını aradığına dikkat çeken Aysal, dünyada enerji konusunda gelişmeler yaşarken KKTC’nin stratejisinin ne olacağının sorulması gerektiğini ve hükümetlerin bir enerji politikasının olması gerektiğini belirtti. Birliğimize bağlı 7 odamızdan uzman üyelerimiz, yurt dışından konusunda uzman konuklarımız, Kıb-Tek temsilcileri ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığımızın temsilcilerinin katılımı ile toplumumuza Enerji konusunda kısa, orta ve uzun vadede  yön verecek  önerileri ortaya koymak birliğimizin toplumsal bir görevi ve hedefidir. 

Özetle Enerji ve Enerji Politikasınının altı her boyutu ile doldurulmalıdır; 

• Elektrik üretimi, elektrik üretim alternatifleri, girdi maliyetlerini düşürülmesi 

• Elektrik üretiminde kullanılan yakıt, gelişen teknoloji ve çevresel etkileri

• Enterkonnekte bağlantı fakat tekelleşmeye yol açmayacak ve ülkemizin söz sahibi olacağı bir enterkonekte bağlantı, 

• Çevre ve Halk sağlığı boyutu ile Enerji, temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi,  

• Güneş enerjisinde en çok fayda sağlayacağımız yenilenebilir enerji üretiminin doğru planlanması ve teşvik edilmesi,

• Enerji yapılar için entegre bir tasarımın ve çalışmasının yapılması , ve böylelikle,  pasif enerji sistemleri ile doğal iklimlendirmenin araştırma ve eğitimlerle teşvik edilmesi,

• Peyzaj yapı elemanlarının kamusal alanlarda kent iklimini verimli kılacak şekilde ele alınması ve bu konuda kent plancıları ve belediyelerin gerekli işbirliğini yapması, Modüler yapı tasarım ve uygulamaların teşvik edilmesi,

• Ulaşımda toplu taşımacılığa yöneltecek ve fosil yakıt kullanımını azaltacak projeleri gündeme almamız ve teşvik etmemiz,   sera gazı salınımlarını azaltmamız

• Adamızın denizel alanlarında bulunan doğal gaz ve petrol yataklarının mevcudiyeti ile birlikte devletin bu süreçleri yönetecek mühenis kadrolarının güçlendirilmesi ve uzmanlık eğitimlerinin sağlanması, münhasır ekonomik alanlar ilan edip tüm yetkinin yabancı tek bir şirkete verilmeyecek politikaların üretilmesi,  gerekli yasal mevzuatların oluşturulması ve  güncellenmesi, 

• Enerji dairesinin faaliyete geçirilmesi, 

Yapılacak çalışmaların ülkemizde Enerji konusuda devlet politikası oluşturulmasına katkı sağlanmasını ümit ediyoruz. Tabi ki bu büyük resmi yönetmek içinde Devletin; konunun uzmanları, profesyonel kişilerden oluşan bir Enerji Üst Yönetimi tarafından planlanması bu alanda yapabileceğimiz en önemli gelişim olacağı kanısındayım. Böylelikle hükümet politikarı yerine yeni teknolojileri yakından takip eden, ülkemiz için Enerji'de doğru planlamanın yapılacağı, çevreyi ve insanı ön plana koyan bir anlayışa da ülkemizde kavuşmuş oluruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Ahmet Necdet Pamir, Kübilay Özbek ve Serhat Uludağ dünyadan ve yerelden çeşitli örnekler vererek sunumlarını gerçekleştirdi. Enerji modeli oluşturmak ve yol haritası çizebilmek için önemli bilgilerin paylaşıldığı sunumların ardından "Konvansiyonel Yakıt alternatifleri; Doğalgaz & LNG" , "Enterkonnekte" , "Yenilenebilir Enerji ve Çevre", "Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği" başlıklı masalarda çalıştay düzenlenerek etkinlik tamamlandı. Çalıştayda çıkan sonuçların en erken zamanda ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.