Skip to main content

Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Tartışıldı:

.

53. Dönem KTMMOB Binaların Yangından Korunması Tüzüğü Hazırlama Komitesi taslak çalışmasını tamamlamış,  AKM Konferans Salonunda KTMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik üyeleri, ilgi duyanların ve ilgili kamu kurum / kuruluşların ve belediye temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen panelde tüzükle ilgili genel bilgilendirme de gerçekleşti.

Panel önce KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal açılış konuşmasında; Ülkemiz için daha fazla geç kalmadan  bu konuda önlem alınması ve sektörün buna hazırlanması gerektiğini ifade ettiği konuşmasında tüzüğün önemini anlattı ve yasallaşması için gerekli mücadelenin verileceğini ve ümidinin bu önemli toplumu ilgilendiren konuda siyasi iradenin de sahip çıkıp bir an önce yasallaşma sürecini başlatılması ümit ettiğini aktardı. Başkan Aysal; tüzük yapmanın, bunların projelere yansıtmanın önemli  çalışmalar olduğunu ama yeterli olmadığını, önemli olanın bu yapılan çalışmanın ve projelerin sahada bir tamam uygulanması ve denetlenmesi olduğunun altını çizdi. KTMMOB bir taraftan yasallaşma sürecine odaklanacağını diğer taraftan da bağlı odalarla projelere yangın ile ilgili tedbirlerin eklenmesi için kararlar üreteceğini ve üyelerinin de eğitimine başlayacağını belirtti.   Binaların Yangından korunması Tüzüğü hazırlama komitesine, katkı koyan İtfaiye Müdürlüğüne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Panel açılış konuşmasını yapan Komite Koordinatörü Sümer Kaya, çalışma süreci, yangınların ülkemizde yarattığı sorunlar ve hazırlanan Tüzük hakkında bilgi verdi ve yasallaşma sürecinin hızlı olması gerektiğinin altını çizdi.

KTMMOB’ye bağlı Kimya Mühendisleri Odası’ndan Halil Erensu, Mimarlar Odası’ndan Kozan Uzunoğlu, İnşaat Mühendiseri Odası’ndan Mahmut Betoncu, Makine Mühendisleri Odası’ndan Yunus Terlik, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Zeka Fındık, tarafından mesleki ilgili alanlarına giren bölümlerin aktarılması ve uygulamaya yansıması hakkındaki bilgilendirme sonrasında katılımcıların soru, görüş ve önerileri ile panel tamamlandı.