Skip to main content

VETLAM II Projesi raporu için KTMMOB Görüşleri aktarıldı

.

Vetlam II proje asistanı, sosyal dialog uzmanı Marleen Rueda Catry ülkemizdeki güncel durum ve yaşanan sıkıntılarla ile ilgili bilgi edinmek için  KTMMOB’yi ziyaret etti. Sosyal Diyalog üzerine ülkemizdeki güncel durum ve yaşanan sıkıntılarla ilgili sorular soran Catry’e Proje Yöneticisi Beran Djemal da eşlik etti.

Yapılan görüşmede KTMMOB Birlik Genel Saymanı Mert Girgen devlet politikalarının sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde değişmesi gerektiğini ve hizmet içi eğitimlerin önemini vurguladı. Soru cevap kısmının ardından Catry meslek odaları ve sendikalar ile yapılan bu görüşmeler sonucunda devlete ve çeşitli kurumlara bir yol haritası olması adına rapor hazırlanacağını belirtti.

VETLAM II Projesi, Kıbrıs Türk ekonomisi içinde yeterince nitelikli işgücü sağlanması için mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak adına AB tarafından finanse edilen bir projedir.