Skip to main content

ŞPO  YK ile 53.Dönem Hedefleri  Görüşüldü

.

KTMMOB’ye  bağlı tüm Oda Yönetim Kurulları ile gerçekleştirilen toplantılar Şehir Plancıları Odası ile devam edildi.  Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve YK Faal üyesi ile  Şehir Plancıları Odası Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

53. Dönem hedeflerinin tartışıldığı toplantıda; özelde birlik ve oda hedefleri, genelde ise odanın meslek alanına giren toplumsal konularda yürütülecek politikalar tartışılarak çalışma prensipleri belirlendi.