Skip to main content

KTMMOB ÇMO; 2. Çevre Mühendisleri Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.

.

21 Haziran 2018’de düzenlenen 2. Çevre Mühendisleri çalıştayı KTMMOB ÇMO Başkanı Doguç Veysioğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal; ÇMO odasının hem birliğimiz hem de toplum içerisinde önemli bir yeri olduğunu ve iki kardeş odanın ortaya koyduğu dayanışmayı takdir ettiklerini belirterek başladığı konuşmasına, Odaların yaptıkları tüm çalışmaların tümünü olduğu gibi bu çalıştayıda önemsediklerini ve 2.Çevre Mühendisleri Çalıştayı sonucunda özellikte toplumsal boyutu olan ÇED Tüzüğü ve Atık Su Yönetimi konularında çıkacak sonucu önce oda politikası, sonrasında birliğe bağlı odaların görüşleri ile genişletilerek KTMMOB politikası oluşturmak ve devlet politikası olması için mücadele etmek arzusunda olduğunu ifade etti. KTMMOB Başkanlığının vize tüzüğü konusundaki görüşlerinin önce oda ile paylaşıldığını, gerek ÇMO gerekse birliğe bağlı tüm odaların sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için  hedefleri olduğunu çıkacak sonucun her boyutu ile değerlendirileceğini belirtti. Ülkede çevre konusunda yapılması gereken çalışma olduğunu aktardığı konuşmasında bazı konularda KTMMOBnin görüşünü aktardı.  Bu sorunların ortadan kalkması için her kurumun görevini yapması gerektiğini ve değişmesi gereken yasaların olduğunu ama mevcut yasalara sahip çıkmanın ve uygulanmasının önemi ifade ederek başarılar diledi.